Utvider sonen for båndlegging ved Jåberg og Breidablikk

Bane NOR har varslet at korridorene for dobbeltsporet blir utvidet. Alle som er direkte berørt av dette har fått tilsendt brev i posten.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bakgrunnen for utvidelsen på Breidablikk er kommunens vedtak om å unngå fotballbanen og akebakken i området. Derfor er båndleggingssonen blitt større og omfatter nå noen flere boliger.

I området ved Jåberg vil ikke utvidelsen ramme flere eiendommer. Her skyldes endringen rent praktiske grunner (båndleggingssonen må bli tilstrekkelig bred slik at korridoren kan kombineres med Verningen, Stålaker øst og Stålaker vest i Larvik kommune).

Foreslås båndlagt
Boligeiere som nå er blitt direkte berørt av planleggingen av dobbeltsporet, har fått brev i posten om dette. Det betyr at de bor eller eier eiendommer innenfor et område der det kan bli fremtidig jernbanebygging, og at området blir foreslått båndlagt. Det betyr ikke at alle som har fått brevet kommer til å bli påvirket av utbyggingen, men de kan bli det i større eller mindre grad.

Vi jobber nå med kommunedelplanen, og det er først i arbeidet med reguleringsplanen at det planlegges nøyaktig hvor det nye dobbeltsporet skal gå. Først skal politikerne vedta kommunedelplanen og dermed hvilken korridor som bygges ut. Så skal Bane NOR jobbe med reguleringsplanen. Når politikerne har vedtatt den, vet vi hvem som blir berørt og på hvilken måte de blir påvirket av jernbanen.

Dette innebærer båndlegging
Det er foreslått en såkalt båndleggingssone for fremtidig regulering. At en eiendom ligger helt eller delvis innenfor en båndleggingssone vil innebære noen begrensninger. Dette gjelder muligheten for å gjennomføre byggearbeider på eiendommen (som nybygg, tilbygg eller påbygg). Ved en innsendelse av en byggesøknad til kommunen vil søknaden bli sendt videre til Bane NOR, som vil uttale seg. Vi er opptatt av om byggearbeidene kan være til hinder for jernbaneutbyggingen eller ikke. Kommunen avgjør søknaden, men Bane NOR får uttale seg.

Høringsperiode 
I brevet er det også opplyst om at høringsfristen for denne utvidelsen av båndleggingssonen er 15. april.

Høringsuttalelser til justeringen av båndleggingssonen merkes «Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235» og sendes Bane NOR på e-post: postmottak@banenor.no eller skriftlig til: Bane NOR, postboks 4350, NO-2308 Hamar.

I vår kartportal over korridorene kan du se disse endringene markert i rødt. Her kan du også søke på din egen adresse og se om din eiendom ligger innenfor båndleggingssonen.