Presenterte ny gjennomgang av Bergeløkka

Det er ikke realistisk med jernbanestasjon på Bergeløkka i Larvik. Onsdag 12. juni presenterte Bane NOR konklusjonene etter en ny og omfattende gjennomgang.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bergeløkka-området til venstre i bildet. Bildet er fra februar 2016 og viser byggingen av trafikkmaskinen over Farriselva. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Last opp presentasjonen Bane NOR holdt i formannskapet nederst på siden

Prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug var invitert av Larvik kommune for å fortelle om tre temaer under onsdagens formannskapsmøte: hvordan Bane NOR har svart på kommunens vedtak fra førstegangs behandling av kommunedelplanen, et forslag som ble innsendt i høringsrunden om Bergeløkka som stasjonsalternativ, og spørsmål om dobbeltsporet og steinindustrien.

Flere av politikerne takket for informasjonen og sa seg fornøyd med det de fikk høre. Størst oppmerksomhet ble det rundt Bergeløkka, som har vært et mye diskutert tema i kommunen. Bane NOR har ved flere tidligere anledninger forklart hvorfor Bergeløkka er en urealistisk alternativ.

Nå er det gjort en svært grundig vurdering, uten at konklusjonene har endret seg:

  • Linjen er ikke mulig å kombinere med god knutepunktutvikling og derfor ikke i tråd med oppdraget fra Stortinget.
  • Usentral stasjonsplassering gir lavere samfunnsøkonomisk nytte enn sentral lokalisering. Dette skyldes at usentrale stasjoner tiltrekker seg færre reisende (25-35 prosent ifølge nyere forskning).
  • En stasjon kan ikke ligge i en så krapp kurve (minimumsradius er 2000 meter, dette alternativet er 400 meter, altså en alt for skarp sving).
  • Linjen gjennom trafikkmaskinen anses som uaktuell både av Statens vegvesen og Bane NOR.
  • Linjen er trolig ikke gjennomførbar på grunn av nærhet til E18-tunnelen. (Bygging av ny tunnel, ved en eksisterende tunnel som er trafikkert, er svært kompliserende).
  • Berører Bøkeskogens nordvestre del.
  • Svært trangt fra dobbeltsporet mot E18 og mellom E18 og Bøkeskogen, noe som gjør byggeperioden ikke gjennomførbar/svært vanskelig.