Sender planen til departementene

Det blir ingen mekling mellom Larvik kommune og Bane NOR om hvor fremtidens dobbeltspor skal gå. Saken går til avklaring hos departementene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Mens Bane NOR og Sandefjord kommune mener at en mekling hos Fylkesmannen måtte ha omhandlet både Verningen- og Stålaker øst-korridoren, sto Larvik kommune fast på sitt vedtak av Verningen-korridoren. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR

Bane NOR og Larvik kommune har vært uenige om hvor fremtidens jernbane skal gå mellom Virik i Sandefjord og Byskogen i Larvik. Det er Fylkesmannen i Vestfold og Telemark som er meklingsinstans i slike saker. Fylkesmannen ser imidlertid ikke hensikten med å mekle videre i denne saken, som han mener virker fastlåst. Derfor sendes den direkte over til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Vi forholder oss til Fylkesmannens beslutning, og ser nå fram mot den videre behandlingen. Vi skal selvfølgelig bistå departementene så godt vi kan i den kommende prosessen, sier prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Bakgrunnen for uenigheten er at Bane NOR har anbefalt korridoren Stålaker øst, mens kommunen har vedtatt Verningen-korridoren. Bane NOR har innsigelse til det vedtatte alternativet, noe som måtte løses gjennom mekling eller ved at departementene behandler saken. Det er også innsigelse mot Stålaker øst-korridoren fra Direktoratet for mineralforvaltning.

Mens Bane NOR og Sandefjord kommune mener at en mekling hos Fylkesmannen måtte ha omhandlet både Verningen- og Stålaker øst-korridoren, sto Larvik kommune fast på sitt vedtak av Verningen-korridoren.

– Vi ønsket en rask beslutning i Larvik, ikke minst med tanke på alle som bor i båndlagte områder. Derfor er det beklagelig at det ikke har vært mulig å komme til enighet med kommunen om den videre planleggingen, sier Solhaug.

Det er ikke kjent når en avklaring fra departementene vil komme.