Ny løsning gjennom Hjertås godt mottatt i Sandefjord

Bane NOR har lyttet til innspillene fra Sandefjords politikere og brukerne av friluftsområdet Hjertås. Nå lanseres en løsning som kombinerer det beste fra Torp vest- og Storås-korridoren.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Sandefjords ordfører Bjørn Ole Gleditsch roser Bane NOR og prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug for en godt gjennomført prosess. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

Det var på formannskapsmøte i Sandefjord tirsdag 9. april at Bane NOR presenterte det nye forslaget.

– Vi har strukket oss langt for å komme kommunen i møte, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Fornøyde politikere
En blid ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) takket for forslaget.

– Dette var veldig konstruktivt og godt fra Bane NOR. Det viktigste er at vi kommer i mål og får en god løsning. Her har Bane NOR vært dyktige og vi er godt fornøyd med prosessen, sier Gleditsch.

Hilde Hoff Håkonsen (Ap) var blant dem som tok ordet etter presentasjonen fra Bane NOR.

– Dette er spennende og nå kan vi komme i mål uten innsigelser til planen. Dette handler ikke bare om oss i Sandefjord, men er viktig for hele Vestfold og Grenland, sier hun.

Bakgrunnen for saken er at Bane NOR har anbefalt Torp vest-korridoren i Sandefjord, mens kommunen har ønsket seg korridoren via Storås, som i stor grad går i tunnel gjennom friluftsområdet Hjertås.

Bane NOR har frarådet den løsningen, fordi den er beregnet å koste 800 millioner kroner mer enn Torp vest-alternativet. Etter de lokale innspillene har imidlertid Bane NOR kommet med et nytt forslag til løsning: en kombinasjon av det beste fra de to korridorene.

Unngår barrieren gjennom Hjertås
Prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR forklarer det nye forslaget slik:

– Vi foreslår et alternativ som går sørøstover fra Storås-alternativets tunnel i nord. Dermed unngår vi en kilometer lang skjæring gjennom friluftsområdet, sier Solhaug.

Nord for Unneberg er sporet senket rundt syv meter ned, slik at vi kan finne fjell som tunnelen kan gå gjennom. Dermed kan Bane NOR unngå en fordyrende betongtunnel, støpt i en åpen byggegrop.

Traséen midt imellom Torp vest- og Storås-alternativene, før den legger seg nært opptil Torp vest-traséen over Haslejordet. Det er her forskjellene i pris har vært størst.

– Dermed får vi en løsning uten skjæring gjennom terrenget, samtidig som kostnadene er betydelig lavere enn for Storås-korridoren, forteller Solhaug.

Ordfører Gleditsch var spesielt fornøyd med at det ser ut som om skjæringen kan unngås.

– Det er det mest gledelige med dette. Nå er det viktig at vi holder fast på den planlagte politiske behandlingen i juni, slik at vi får en vedtatt kommunedelplan. Da kan prosjektet komme med i arbeidet med neste Nasjonal transportplan, sier han.

En lang prosess
Totalt sett er det anslått at denne «midt imellom»-løsningen blir 200 millioner kroner dyrere enn Torp vest-alternativet.

– Dette har vært en lang prosess og et forslag vi har kommet fram til etter mye arbeid, som har involvert ekspertise fra en rekke fag. Den nye traséen gir en kostnadsøkning som er helt på grensen av hva Bane NOR kan akseptere. Vi må også være åpne om den usikkerheten som er knyttet til dette alternativet i forhold til byggemetoder og kostnader, understreker Solhaug.