Merknadene fra Sandefjord og Larvik

Her finner du alle høringsuttalelsene om dobbeltsporet i Sandefjord og Larvik.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I Sandefjord var høringsrunden fra 13. desember 2018 til 13. februar 2019. Her kom det inn 115 uttalelser. I Larvik startet høringen 17. januar og ble avsluttet 15. mars. Her kom det inn 162 uttalelser.

Etter dagens tidsplan får kommunestyrene i Sandefjord og Larvik saken til politisk behandling i juni. Da skal det vedtas en båndleggingskorridor for fremtidig dobbeltspor i hver av kommunene. Før den tid skal Bane NOR svare på alle de innkomne høringsuttalelsene og sende alt over til kommunen. Det skal gjøres i månedsskiftet april/mai. Dette vil samtidig legges ut på Bane NORs nettsider, slik at alle som ønsker det kan lese de innsendte merknadene og våre svar.

Nedenfor finner du alle uttalelsene fra kommunene samlet i to dokumenter, ett for Sandefjord og ett for Larvik: