Kongegata og Verningen vedtatt i Larvik

Onsdag 21. august vedtok kommunestyret i Larvik stasjonsplassering i Kongegata og korridoren Verningen over Tjølling. Nå går saken til mekling.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Et flertall på 30 kommunestyrerepresentanter sørget for å vedta Kongegata- og Verningen-korridorene mellom Sandefjord og Kleivertunnelen. 13 representanter, med armene i været, stemte mot forslaget. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

Etter en lang debatt gikk et flertall i kommunestyret inn for en sammenhengende korridor fra Sandefjord til Kleivertunnelen i Larvik. Flertallet ønsker seg en stasjon i Kongegata, men flere av politikerne uttrykket samtidig bekymring for både beboere og næringsdrivende som blir berørt av utbyggingen. Bane NOR har anbefalt Indre havn som er mer skånsom for byen, men har akseptert lokalpolitikernes ønskede alternativ.

– Vi er glade for at Larvik kommune nå har vedtatt kommunedelplanen og at prosessen går videre, sier prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Hun mener imidlertid kommunen har falt ned på feil alternativ over Tjølling-landet. Verningen-korridoren er frarådet av Bane NOR, som har lagt inn innsigelse til dette alternativet. I tillegg har kommunepolitikerne lagt inn en miljøtunnel i vedtaket, uten at Bane NOR har kunne vurdere verken kostnader eller konsekvensen av dette tiltaket. Politikerne har heller ikke sagt noe om hvor en slik miljøtunnel skal ligge.

– Kommunestyret har tatt det dyreste og dårligste alternativet over Tjølling og gjort det enda dyrere. Det kan ikke Bane NOR akseptere, sier Solhaug.

Det betyr at vedtaket ikke er rettskraftig og må til mekling hos Fylkesmannen i Vestfold. Hvis det ikke oppnås enighet der, går saken over til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er usikkert hvor lang tid en slik prosess kan ta.