Hva skjer nå med jernbaneplanene i Larvik?

Bane NOR og Larvik kommune er uenige om hvor dobbeltsporet skal gå over Tjølling. Her kan du lese om den videre prosessen og hva den innebærer for grunneierne.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Onsdag 21. august vedtok kommunestyret i Larvik stasjonsplassering i Kongegata og korridoren Verningen over Tjølling.

Bane NOR har anbefalt Indre havn, men vil kunne akseptere stasjon ved Kongegata.

Bane NOR sier nei til Verningen
Verningen-korridoren er frarådet av Bane NOR. I tillegg har kommunepolitikerne lagt inn en «miljøtunnel» i vedtaket, som vil øke kostnadsforskjellene mellom Verningen og Bane NORs anbefalte alternativ Stålaker øst.

Fordi Bane NOR har innsigelse til Verningen-korridoren, er ikke vedtaket i kommunestyret rettskraftig. Kommunedelplanen må derfor til mekling hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Det er ikke avklart når meklingen vil skje, men prosessen vil trolig starte i løpet av høsten. Hvis det ikke oppnås enighet, går saken over til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er usikkert hvor lang tid en slik prosess kan ta.

Mens vi venter på en avklaring, er det fortsatt noen begreninger i områdene der korridorene ligger. Ved en innsendelse av planforslag fra utbyggere til kommunen, vil søknaden bli sendt videre til Bane NOR som uttaler seg om saken.

Lurer du på om du bor i en av utredningskorridorene? Her kan du finne svaret. (Skriv inn adressen din i søkefeltet, og sjekk om eiendommen ligger innenfor skravert, båndlagt sone.)

Slik blir prosessen framover
Noen kan oppleve at det er vanskelig å selge eiendom som ligger i båndleggingssonen. Bane NOR kan dessverre ikke kjøpe ut grunneiere før vi vet nøyaktig hvor dobbeltsporet skal gå. Det blir avklart når kommunestyret vedtar reguleringsplanen. Prosessen frem til oppstart av reguleringsplanarbeidet ser slik ut:

  1. Bane NOR og Larvik kommune skal til mekling hos Fylkesmannen. Hvis det oppnås enighet i meklingen, er neste steg i planleggingen arbeidet med reguleringsplanen.
  2. Uten en meklingsløsning går saken til behandling i Kommunal og moderniseringsdepartementet. Departementet kan be om ytterligere utredninger eller vedta en av de forelagte korridorene. Det er ukjent hvor lang tid en slik behandling vil ta.
  3. Hvis departementet fastsetter kommunedelplanen (vedtar en av korridorene), er neste fase reguleringsplanen.
  4. Bane NOR starter opp arbeidet med reguleringsplanen når vi får en bestilling og midler fra Jernbanedirektoratet. Dette gjør direktoratet på oppdrag fra Stortinget, som bevilger penger til videre planlegging over statsbudsjettet.

Arbeidet med reguleringsplanen tar normalt to til tre år. Når Bane NOR er i ferd med å nærme seg slutten av denne prosessen, tar vi kontakt med de grunneierne som med stor sannsynlighet blir rammet av jernbaneutbyggingen.

Når reguleringsplanen er vedtatt av kommunestyret, går Bane NOR i forhandlinger med grunneiere om kjøp av eiendom.

Her kan du lese vår guide om hvordan det gjøres og hvilke rettigheter grunneierne har.