Engasjerte elever ønsker seg ny jernbane

Elevene ved Sandefjord videregående skole ønsker seg dobbeltsporet jernbane til byen, og takker gjerne ja til stasjon ved skolen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Tirsdag 22. januar var Bane NOR gjester på Norges største videregående skole. Elevene fikk stille spørsmål og prøve VR-briller og «rusle rundt» på fremtidens stasjonsområde. Det ble også holdt presentasjoner om jernbaneplanleggingen, både fra Bane NOR og fra elevene selv.

Gode spørsmål fra elevene
Rundt 140 ungdommer fra elevrådet og noen ansatte fra skoleledelsen møtte opp for å lære mer om dobbeltsporprosjektet.

– Vi fikk møte en gjeng med engasjerte og flinke elever, sier planlegger Maren J. Kirkebøen i Bane NOR.

Sammen med planleggingsleder Hans Jørgen Bihli svarte hun på mange spørsmål fra salen. Ungdommene var blant annet opptatt av friluftsområdet Hjertås, parkeringsplasser ved skolen, stasjonslokalisering i byen, kollektivtilbudet i Sandefjord og billettpriser på toget.

I Bane NORs presentasjon ble det forklart hvorfor det skal bygges en moderne jernbane i Vestfold, hvordan dette planlegges og hvorfor Torp vest-korridoren er den anbefalte løsningen.

Ønsker mer diskusjon
Bakgrunnen for møtet er høringsperioden for dobbeltsporet jernbane mellom Stokke og Sandefjord. Elevrådet har bestemt seg for å sende inn en egen høringsuttalelse til Bane NOR og kommunen. Isak Wangberg (16) ble utnevnt som prosjektansvarlig, og startet arbeidet med å lese rapporter og sette seg inn i informasjon fra Bane NOR.

– Det har vært gøy å jobbe med. Særlig fordi vi vet at noen skal lese dette og bryr seg om hva vi mener, sier Wangberg.

Han mener dette er en viktig sak for ungdommene å engasjere seg i, og at de har viktige innspill i debatten.

– Mange av oss kjører ikke bil og vet derfor hva som kreves av et godt kollektivtilbud, sier eleven.

Elevrådsleder Gabriel Hvarnes Wiedemann (17) forteller at jernbaneplanene ikke har blitt særlig diskutert på skolen. Det tror han vil endre seg nå.

– Det er flott at Bane NOR kommer, holder en presentasjon og lytter til hva vi sier. Jeg tror mange fra elevrådet vil snakke med vennene sine om disse planene, sier han.

Opptatt av Hjertås
Wangberg holdt en presentasjon der han la fram elevrådsstyrets syn på jernbaneplanleggingen.

– Det er viktig for oss med kort avstand fra skolen til togstasjonen, at jernbanen gir mindre forurensning og bedre luftkvalitet, at toget blir mer punktlig med færre forsinkelser, sa 16-åringen.

Han fortalte at elevrådet mener korridoren Torp vest via Storås er det beste alternativet.

– Hjertås er Sandefjords mest populære friluftsområde. Vi ønsker å spare natur som ikke kan kjøpes tilbake i fremtiden, forklarte Wangberg.

Bane NORs Maren J. Kirkebøen takket elevene for gode og innsiktsfulle spørsmål og en god presentasjon. Hun lot seg imponere av ungdommene.

– Dette var interessant. Elevrådsstyret har satt seg godt inn i saken og vi gleder oss til å lese høringsuttalelsen. Nå håper vi flere unge kommer på banen i denne diskusjonen, sier hun.