Åpen kontordag i Sandefjord

Bane NOR og Sandefjord kommune inviterer til åpen kontordag 8. januar 2019. Vi håper mange benytter anledningen til å komme og snakke med planleggerne av dobbeltsporet jernbane.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Når: Tirsdag 8. januar 2019
Tid: 13:00 – 18:30
Hvor: Foajeen på Hjertnes kulturhus

På den åpne kontordagen vil det være anledning til å snakke med oss i Bane NOR, se på kart og 3D-modell, og stille de spørsmål du måtte ha. Ved stor pågang kan det måtte beregnes noe ventetid.

Arrangementet skjer i høringsperioden for kommunedelplanen for dobbeltspor på strekningen Stokke – Larvik, som ble innledet 13. desember 2018.

Kommunedelplanen med konsekvensutredning ligger ute til høring og offentlig ettersyn. Disse dokumentene og elektronisk kart er tilgjengelig på prosjektets nettside.

Har du innspill, forslag eller kommentarer til kommunedelplanen? Send dine merknader til Bane NOR på e-post: postmottak@banenor.no eller i brevs form til: Bane NOR, postboks 4350, NO-2308 Hamar. Merk innsendelsen «Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235».

Frist for innsendelse av merknader er 13. februar 2019.