Åpen kontordag i Larvik

Bane NOR og Larvik kommune inviterer til åpen kontordag 26. februar 2019. Vi håper mange benytter anledningen til å komme og snakke med planleggerne av dobbeltsporet jernbane.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Når: Tirsdag 26. februar 2019
Tid: 14:00 – 18:00
Hvor: Bølgen kulturhus

På den åpne kontordagen vil det være anledning til å snakke med oss i Bane NOR, se på kart og 3D-modell, og stille de spørsmål du måtte ha. Ved stor pågang kan det måtte beregnes noe ventetid.

Arrangementet skjer i høringsperioden for kommunedelplanen for dobbeltspor på strekningen Stokke – Larvik, som ble innledet 17. januar 2019.

Kommunedelplanen med konsekvensutredning ligger ute til høring og offentlig ettersyn. Disse dokumentene og elektronisk kart er tilgjengelig på prosjektets nettside: www.banenor.no/tonsberg-larvik

Har du innspill, forslag eller kommentarer til kommunedelplanen? Send dine merknader til Bane NOR på e-post: postmottak@banenor.no eller i brevs form til: Bane NOR, postboks 4350, NO-2308 Hamar. Merk eposten/brevet med «Kommunedelplan Larvik saksnr. 201811236».

Frist for innsendelse av merknader er15. mars 2019.