162 høringsuttalelser i Larvik

Bane NOR har fått 162 merknader til kommunedelplanen for Larvik. Nå starter arbeidet med å gå gjennom innspillene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Uttalelsene kommer fra organisasjoner, foreninger, lag, kommuner, fylkeskommunen, statlige instanser og privatpersoner.

– Vi vil takke alle som har gitt oss informasjon, sendt synspunkter og forslag. Dette er verdifullt for oss, sier prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Etter gjeldende tidsplan skal kommunestyret i Larvik vedta en av jernbanekorridorene i juni. Før den tid skal Bane NOR svare på alle de innkomne høringsuttalelsene og sende alt over til kommunen. Det skal gjøres i månedsskiftet april/mai. Dette vil samtidig legges ut på Bane NORs nettsider, slik at alle som ønsker det kan lese de innsendte merknadene og våre svar.

– Disse innspillene er viktige. Får vi nye opplysninger gjennom høringsuttalelsene, blir de grundig vurdert. Er kunnskapen viktig for satsingen på dobbeltspor, tar vi det med i den videre planleggingen, sier Solhaug.

Bane NOR skal samtidig jobbe med en revidert utgave av kommunedelplanen. Det er denne planen kommunen får til politisk behandling i juni.