Viktig høst for dobbeltsporet i Larvik

I høst skal Bane NOR informere politikerne om konsekvensene av dobbeltspor gjennom Larvik. 12. desember offentliggjør Bane NOR hvilken korridor og hvilket stasjonsalternativ som anbefales.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Onsdag 26. september var Bane NOR invitert til formannskapet i Larvik blant annet for å presentere tidsplanen for InterCity-prosjektet frem mot sommeren 2019. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

Prosjektet er en del av InterCity-satsingen; utviklingen av et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Det skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud.

Skal holde folk informert
I Larvik kommune utredes det tre alternative korridorer mellom Sandefjord og Byskogen og to stasjonsområder i sentrum: Verningenkorridoren, Stålakerkorridoren (et østlig og et vestlig alternativ), og stasjon i Indre havn eller Kongegata.

12. desember skal Bane NOR presentere sin anbefalte løsning (forslag til kommunedelplan) for Larviks kommunestyre og deretter til Larviks øvrige innbyggere i et åpent folkemøte.

Før den tid skal Bane NOR møte politikere og presse for å fortelle om hvilke konsekvenser de forskjellige korridorene og stasjonsalternativene har for kommunen og prosjektet.

– Vi jobber med å sluttføre en rekke fagrapporter. De inneholder mye informasjon som skal kvalitetssikres. Når det er gjort, skal vi fortelle hva vi har funnet ut, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Dette er informasjon om en rekke temaer som kostnader, samfunnsøkonomisk nytte, reduksjon av klimautslipp, regional vekst og utvikling, konsekvenser for natur, nærmiljø, bebyggelse, friluftsliv, og kulturmiljø.

Vil møte lokale foreninger
14. januar legges planen ut på høring. Da kan alle som ønsker det sende inn sine synspunkter og forslag til Bane NOR.

– Det vil også bli arrangert åpne kontordager i høringsperioden, slik at folk kan møte oss i Larvik og stille spørsmål, forteller Solhaug.

I høringsperioden vil Bane NORs prosjektgruppe være tilgjengelige for møter med lokale lag og foreninger, og det skal jobbes for å informere barn og ungdom om planene.

– For oss er det to ting som er særlig viktig: at folk engasjerer seg og sender oss høringsuttalelser. Vi hilser en kunnskapsbasert debatt velkommen! Gjennom godt samarbeid og god dialog med lokalsamfunnet kan et moderne togtilbud gi store muligheter for vekst og utvikling, sier Solhaug.

Etter planen skal Larvik kommunestyre vedta kommunedelplanen før sommeren 2019.

 

Nedenfor finner du presentasjonen Bane NOR holdt for Larviks formannskap. (Filmene det refereres til i presentasjonen vil bli lagt ut på prosjektets nettsider i løpet av oktober.)