Presenterer 3D-modeller av togstasjonene

Interessert i det nye dobbeltsporet som planlegges i Stokke og Sandefjord? Da bør du sette av onsdag 6. juni. Sandefjord kommune og Bane NOR inviterer til møte for å vise hvordan fremtidens stasjoner kan bli.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Dette er et eksempel på hvordan en ny jernbanestasjon i Sandefjord kan bli seende ut. Eksempelet er hentet fra Gokstadkorridoren, hvor den nye stasjonen ligger omtrent på samme sted som dagens. Illustrasjon: Bane NOR

Dato:

Onsdag 6. juni

Klokkeslett:

18:00 – 20:30

Adresse:

Hjertnes Kulturhus, Sandefjordsveien 3


Bane NOR skal utrede tre alternative korridorer gjennom Sandefjord kommune, fra Stokke i nord til kommunegrensa mot Larvik i sør. I disse korridorene er det foreslått en stasjonslokalisering i Stokke, to alternativer ved Torp, og to muligheter i Sandefjord by.

– Vi ønsker å vise en 3D-modell med eksempler på hvordan stasjonene i Stokke og Sandefjord kan bli, forteller planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Modellen viser kun eksempler

Under folkemøtet onsdag 6. juni skal Bane NOR fortelle om de ulike mulighetene, de tekniske løsningene, og kort om forskjellige utfordringer og prinsipper for byutvikling rundt kollektivknutepunktene.

Solhaug understreker at det kun er eksempler som vises i 3D-modellen, og at det er Sandefjord kommune som bestemmer hvordan arealene rundt stasjonen skal utformes og hva som skal bygges ut.

– Ingenting er vedtatt enda, hverken nøyaktig plassering av stasjonene eller hvordan de skal se ut, fastslår planleggingssjefen.

Ønsker stort oppmøte
Modellene skal gjøres tilgjengelige for alle på prosjektets nettside (www.banenor.no/tonsberg-larvik). Der vil du kunne klikke deg inn og studere de forskjellige alternativene i Stokke og Sandefjord. I tillegg er det laget illustrasjoner av hvordan områdene ved stasjonene kan utformes.

– Vi håper så mange som mulig vil møte oss onsdag 6. juni! sier Solhaug.

Bane NOR planlegger et innledende foredrag og presentasjon av modellen. Deretter kan de som ønsker det snakke med ansatte fra Bane NOR og Sandefjord kommune. Det blir også mulig å kikke nærmere på modellen på flere tilgjengelige datamaskiner i salen.

Et bedre og raskere togtilbud
Strekningen som planlegges gjennom Sandefjord er en del av InterCity-prosjektet, utviklingen av et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Bane NOR skal bygge dobbeltspor for hastigheter opp mot 250 km/t mellom Porsgrunn, Sandefjord og Oslo. Det skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud.