Noen fakta om nytt dobbeltspor i Larvik

I et leserinnlegg i Østlands-Posten 3. oktober kommer forfatter av innlegget med en del uriktige opplysninger. Prosjektsjef for dobbeltsporstrekningen Tønsberg-Larvik i Bane NOR, Hanne Sophie Solhaug, svarer her med noen fakta om nytt dobbeltspor gjennom Larvik.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kartet viser de to korridorene for dobbeltspor gjennom Larvik, Indre Havn og Kongegata. Dobbeltsporet skal ikke gå over Torstrand, men i tunnel fra Lågen til ny stasjonsplassering. Illustrasjon: Bane NOR

I debatten om valg av nytt dobbeltspor og stasjon i Larvik er det viktig at fakta er på plass, så det ikke gjøres valg av korridor på feil grunnlag. Vi ønsker derfor å kommentere noe av innholdet i debattinnlegget fra Asbjørn Birkeland i Østlands-Posten 3. oktober.

Ikke dobbeltspor over Torstrand
Nytt dobbeltspor gjennom Larvik skal ikke gå over Torstrand. I begge korridorene som utredes, Kongegata og Indre Havn, går dobbeltsporet i tunnel fra Lågen frem til ny stasjonsplassering.

Tilknytning til eksisterende havnespor er ikke en del av InterCity-prosjektet, men Bane NOR har fått i oppdrag fra Jernbanedirektoratet å vise at det er mulig å koble havnesporet til nytt dobbeltspor. I alle alternativene kan dobbeltsporet kobles til havnesporet i tunnel under Byskogen, og de store boligområdene på Torstrand blir ikke berørt. Det er kun for det lave alternativet i Indre Havn-korridoren at det også er mulig å koble havnesporet til nytt dobbeltspor via eksisterende jernbane over Torstrand. Havnesporet skal kun brukes til lokalt gods til og fra Larvik havn.

Gods skal fortsatt gå på Sørlandsbanen
Regional godstrafikk skal fortsatt gå på Sørlandsbanen, og ikke over Vestfoldbanen. Vestfoldbanen skal kun benyttes til lokal godstrafikk (lite omfang) og banen skal kun være en alternativ rute for regionalt gods dersom Sørlandsbanen er stengt for trafikk.

Godt samarbeid for å finne den beste løsningen
Bane NOR arbeider med å utrede alle konsekvenser som alternativene vil ha for miljø og samfunn. Hensikten er å finne løsninger som tar mest mulig hensyn til omgivelsene og de statlige føringene vi har om et godt og kostnadseffektivt togtilbud. I disse dager jobber vi med å gjøre ferdig en rekke fagrapporter. Når rapportene er klare skal vi presentere materialet for politikere for å fortelle om hvilke konsekvenser de forskjellige korridorene og stasjonsalternativene har for kommunen og prosjektet. Bane NORs anbefaling skal legges frem for kommunestyret og i et folkemøte 12. desember 2018.

Gjennom planleggingen har Bane NOR hatt god dialog med administrasjonen og politikerne i Larvik. Målet vårt er å sammen komme frem til en best mulig dobbeltsporet jernbane for Larvik og Vestfold.

Prosjektsjef for Tønsberg-Larvik i Bane NOR, Hanne Sophie Solhaug.