Møt Bane NORs planleggere i Sandefjord!

Mandag 8. januar arrangerer Bane NOR og Sandefjord kommune «åpen kontordag». Da kan du komme å snakke med planleggerne av dobbeltsporet jernbane.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fra klokka 13.00 til klokka 20.00 vil det være folk fra Bane NOR og kommunen på plass i Hjertnes kino og kulturhus, med adresse Sandefjordsveien 3. Her er alle velkomne til å stille spørsmål og snakke med saksbehandlerne. Bane NOR ber om forståelse for at det kan bli ventetid, hvis mange vil snakke med oss.

– Det er viktig med innspill fra folk med gode lokalkunnskaper. Jeg håper mange kommer og vil snakke med oss om planleggingen. Vi skal forsøke å besvare de spørsmålene som kommer. Men husk at det er tidlig i planleggingsprosessen. Det er derfor mye vi foreløpig ikke har svar på, understreker planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR. 

Før jul vedtok Sandefjord kommune planprogram for strekningen Stokke-Furustad. Det betyr at Bane NOR skal utrede tre alternativer i Sandefjord: Torp vest-korridoren, Gokstadkorridoren og Unnebergkorridoren.

2018 skal brukes til å planlegge og analysere konsekvensene av de forskjellige korridorene og stasjonsplasseringene i Sandefjord. Det gjelder både positive og negative effekter for blant annet natur, jordbruk, kulturminner, bolig- og næringsområder, byutvikling, utslippsreduksjon, transporttilbud og samfunnsøkonomi.

– Å planlegge og bygge dobbeltspor er et komplekst arbeid. Dette er et stort puslespill som skal settes sammen. Det fordrer kunnskap innen ingeniørfag, geologi og geoteknikk, areal- og samfunnsplanlegging, arkitektur, jernbaneteknikk, samt en rekke andre områder. Derfor har vi en stor jobb foran oss med å utrede korridorene og stasjonsløsningene i planprogrammet, sier Solhaug.

Slik fungerer den offentlige planprosessen:

 • Bane NOR er forslagsstiller, mens kommunene er planmyndighet og skal vedta planene.
 • Planprogrammet: En «plan for planleggingen». Angir hvilke korridorer som skal vurderes og utredes.
 • Kommunedelplanen: Her velges det hvilken korridor som skal bygges ut.
 • Reguleringsplanen: Bestemmer nøyaktig plassering av dobbeltsporet innenfor korridoren.
 • Alle planene legges ut på høring, slik at alle som ønsker det kan komme med innspill og forslag til Bane NOR. Våren 2017 var planprogrammet ute på høring og vinteren 2019 skal kommunedelplanen legges ut på høring. Noen år fram i tid vil det samme skje med reguleringsplanen.

Dette har Stortinget bestemt at Bane NOR og InterCity-kommunene skal levere:

 • Et pålitelig og punktlig togtilbud med kort reisetid, høy kapasitet og flere avganger.
 • Et miljøvennlig og trafikksikkert transportsystem.
 • Begrense inngrep i natur, dyreliv, matjord og kulturminner.
 • Gjøre regionen mer attraktiv for etablering av nye arbeidsplasser og boliger.
 • Bidra til kompakte byer og tettsteder med sentralt lokaliserte kollektivknutepunkter.
 • Øke tilgjengelig mellom byene langs InterCity-korridoren og mot Oslo-området.
 • Krav om samfunnsøkonomisk lønnsomme løsninger
 • Det er satt klare rammer for investeringskostnadene

Her er framdriftsplanen:

 • Desember 2017: Planprogrammet vedtatt i Larvik og Sandefjord, arbeidet med kommunedelplanen begynner
 • Desember 2018: Kommunedelplan til politisk behandling
 • Vinter 2019: Kommunedelplanen legges ut på høring (alle som ønsker det kan komme med innspill)
 • Sommer 2019: Kommunedelplan til vedtak