Kart over Stokke - Larvik

Her finner du et nedlastbart kart over korridorene som utredes i Sandefjord og Larvik kommuner.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Dobbeltsporet vil kun være 15 til 30 meter bredt når det er ferdig utbygd, og vil utgjøre en svært liten del av den grønne korridorens bredde.

I desember 2017 vedtok kommunestyrene i Larvik og Sandefjord planprogrammet for dobbeltsporet jernbane mellom Stokke og Kleivertunnelen. 

Det innebærer at Bane NOR nå utreder tre alternativer i Sandefjord: Torp vest-korridoren, Gokstadkorridoren og Unnebergkorridoren.

I Larvik utreder vi to alternativer: Stålakerkorridoren og Verningenkorridoren, i tillegg til to mulige stasjonslokaliseringer i Kongegata og Indre havn.

Les mer om prosjektet her: 

Planer for Stokke godt mottatt i Sandefjord
Dette skal Bane NOR gjøre i Larvik i 2018
Dobbeltsporet jernbane – et stort puslespill
Vi skal gi Sandefjord et godt togtilbud!

Nedenfor kan du laste opp kartet (fordi filen er stor kan dette ta litt tid). Her kan du forstørre deler av kartet, slik at det gir mer detaljert kunnskap om hvor våre korridorer går.

Husk at disse grønne utredningskorridorene er opptil 800 meter brede. Dobbeltsporet vil kun være 15 til 30 meter bredt når det er ferdig utbygd.