Høringsrunden har startet i Sandefjord

Oppfordringen er klar: send oss informasjon, synspunkter, meninger og vurderinger om nytt dobbeltspor gjennom Sandefjord kommune. Her kan du lese om hvordan.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

– Vi håper så mange som mulig sender oss skriftlige merknader, innspill, meninger og vurderinger. Det er viktig at folk engasjerer seg, uansett hvilken løsning de ønsker, sier prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug

Torsdag 13. desember ble kommunedelplanen lagt ut på høring. Frem til 13. februar 2019 kan du sende oss din uttalelse.

Her kan du lese hvilken løsning Bane NOR anbefalte gjennom Sandefjord kommune.

Alle fagrapportene og dokumentene som sammen utgjør Bane NORs anbefalte løsning finner du her.

– Vi håper så mange som mulig sender oss skriftlige merknader, innspill, meninger og vurderinger. Det er viktig at folk engasjerer seg, uansett hvilken løsning de ønsker. Hvis du har informasjon som du mener er viktig for prosjektet, håper vi å høre fra deg, sier prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Høringsuttalelsen merkes med «Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235» og sendes Bane NOR på e-post: postmottak@banenor.no

Du kan også sende merknaden per post til Bane NOR, postboks 4350, NO-2308 Hamar.

Bane NOR og kommunen vil være tilgjengelig for spørsmål ved åpne kontordager i løpet av i januar 2019. Føreløpig tidspunkt er 8. og 22. januar. Endelig tid og sted vil bli annonsert i lokalavisen og på prosjektets nettside og Facebook-side:

www.banenor.no/tonsberg-larvik

https://www.facebook.com/banenorintercity