Her er stasjonsmodellen for Stokke, Sandefjord og Larvik

Nå kan du se 3D-modeller og illustrasjoner av hvordan stasjonene i Stokke, Sandefjord og Larvik kan bli.

Klikk her for å komme til stasjonsmodellen (3D-modellen og illustrasjoner)

Bane NOR skal utrede tre alternative korridorer gjennom Sandefjord kommune, fra Stokke i nord til kommunegrensa mot Larvik i sør. I disse korridorene er det foreslått en stasjonslokalisering i Stokke, to alternativer ved Torp, og to muligheter i Sandefjord by.

I Larvik utreder vi Verningenkorridoren og Stålakerkorridoren. Disse alternativene kan kombineres med to mulige stasjonsplasseringer: i Indre havn og i Kongegata.

Modellen viser eksempler
– Her viser vi en 3D-modell med eksempler på hvordan stasjonene kan bli, forteller planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Hun understreker at det kun er eksempler som vises i 3D-modellen, og at det er kommunene som bestemmer hvordan arealene rundt stasjonen skal utformes og hva som skal bygges ut.

– Ingenting er vedtatt enda, hverken nøyaktig plassering av stasjonene eller hvordan de skal se ut, fastslår planleggingssjefen.

Slik kan modellen brukes
På forsiden av modellen kan du velge mellom visning av seks stasjoner: ett alternativ i Stokke, to i Sandefjord og tre i Larvik.

Etter å ha valgt stasjonen du vil se nærmere på, får du flere valg: du kan velge innflygning, omvisning, eller klikke på et av utsiktspunktene i modellen. Noen av disse punktene er fra fugleperspektiv, andre er fra øyehøyde. Du kan også velge å se nærmere på illustrasjoner, eller «fotomontasjene» som de kalles i modellen.

Trykker du på symbolet hus kommer du alltid tilbake til den forrige menyskjermen. Spørsmålstegnet gir deg en forklaring på hva de forskjellige symbolene på skjermen betyr. Trykker du på Bane NORs logo oppe i høyre hjørne kommer du til prosjektets hjemmeside, hvor du finner oppdatert informasjon om planene.

Et bedre og raskere togtilbud
Strekningen som planlegges gjennom Sandefjord og Larvik er en del av InterCity-prosjektet, utviklingen av et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet.

Bane NOR skal bygge dobbeltspor for hastigheter opp mot 250 km/t mellom Porsgrunn og Oslo. Det skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud.

 

Nedenfor finner du lenker til:

  • en presentasjonen som ble holdt for Larviks politikere 20. juni og på folkemøte i byen samme dag
  • en presentasjon av to mulighetsstudier, som viser eksempler på hvordan områdene rundt stasjonsalternativene i Larvik kan utformes
  • presentasjonen som ble holdt for Sandefjords politikere mandag 4. juni og på folkemøte i byen 6. juni
  • lenke til kart over korridorene fra Stokke til Larvik