Forventer sterk trafikkøkning på Vestfoldbanen

Når dobbeltsporet står ferdig i 2032, vil antallet passasjerer være tredoblet mellom Stokke og Larvik. Det viser trafikkprognoser fra Bane NOR.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Slik kan den nye stasjonen i Stokke bli. Her forventes det en dobling av antall reisene i 2032 når dobbeltsporet skal stå ferdig utbygd mellom Oslo og Porsgrunn. Illustrasjon: Bane NOR

InterCity-satsingen er utviklingen av et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. På strekningen Stokke – Larvik viser trafikkprognoser at dobbeltsporet vil føre til sterk vekst i togtrafikken. Bane NOR har sammenlignet tall fra 2013 med forventet trafikk i 2032.

En miljøvennlig vekst
Prognosene viser at Vestfoldbanens stasjoner sør for Tønsberg kan forvente alt fra en dobling til bortimot en femdobling av antall reisende. Dette forutsetter at dobbeltsporet er ferdig utbygget i 2032, og at stasjonene legges sentralt i byene og tettstedene, slik Bane NOR har lagt opp til.

– Totalt sett forventer vi en tredobling av antall reisende på denne delen av Vestfoldbanen. Det er en formidabel vekst som er positiv både for miljøet, kommunene, regionen og jernbanen, sier prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Nyttig for samfunnet
For hver enkelt stasjon ser oversikten slik ut:

 • Stokke:
  Fra 115.000 reisende til 235.000 reisende.

 • Torp:
  Fra 130.000 reisende til 625.000 reisende (avhengig av stasjonsløsning).

 • Sandefjord:
  Fra 450.000 reisende til 1.400.000 reisende.      

 • Larvik:
  Fra 300.000 reisende til 975.000 reisende.

Når det skal bygges ut ny og kostbar infrastruktur, bør den være mest mulig samfunnsøkonomisk lønnsom. For en moderne jernbane vil et høyt passasjertall være viktig for lønnsomheten. Bane NORs beregninger viser at plasseringen av nye stasjoner betyr mye for hvor mange som vil reise med toget. Dette er særlig viktig i byene og ved Torp lufthavn. Der vil en enkel atkomst mellom jernbanen og flyplassen øke den samfunnsøkonomiske nytten.

Toget direkte til flyplassen
I dag utreder Bane NOR tre alternative korridorer mellom Stokke og Virik i Sandefjord. Kun ett av disse alternativene går vest for Torp og gir mulighet for plassering av togstasjonen rett ved flyplassterminalen. Beregningene ovenfor viser at utbygging av denne korridoren (Torp Vest) vil gi en passasjerøkning på nesten det femdobbelte.

De øvrige korridorene (Gokstad og Unneberg) innebærer en løsning der passasjerer må reise med buss fra en togstasjon på Råstad til flyplassen, slik som i dag. Det vil føre til at 33 prosent færre vil reise til og fra Torp/Råstad med toget i 2032, viser de foreløpige beregningene.

Stort potensial for nyskapning
Arealene rundt de nye stasjonene vil være attraktive for næringsvirksomhet. Det kan gi flere arbeidsplasser og større aktivitet i området.

– En sterk økning i passasjertallet på jernbanen kan bidra til økt fortetting, miljøvennlig vekst og nyskapning i Stokke, Sandefjord og Larvik. Vi har et godt samarbeid med kommunene og skal sammen jobbe for å ta vare på denne enestående sjansen, sier Solhaug.

I desember offentliggjør Bane NOR hvilken korridor som anbefales i Sandefjord. Deretter legges planen ut på høring.

12. desember offentliggjør Bane NOR hvilken korridor og hvilket stasjonsalternativ som anbefales i Larvik.

Skaper en moderne jernbane
I løpet av 2025 skal Bane NOR ha bygget dobbeltspor for hastigheter opp mot 250 km/t mellom Oslo, Drammen og Tønsberg. Det skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig tilbud.

I 2032 skal dobbeltsporet være ferdig bygget mellom Tønsberg og Larvik, ifølge Jernbanesektorens handlingsprogram.  Det er den siste brikken i puslespillet som danner en sammenhengende, moderne jernbanetrasé mellom Oslo og Porsgrunn.