Filmer av korridorene Stokke - Larvik

Her kan du se forslag til hvor det planlagte dobbeltsporet kan gå mellom Stokke, Sandefjord og Larvik. Bane NOR har laget illustrasjonsfilmer som viser alle korridorene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ovenfor ser du en illiustrasjonsfilm av Torp Vest-korridoren som går mellom Stokke og Virik i Sandefjord.

Prosjektet er en del av InterCity-satsingen; utviklingen av et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Det skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud.

Den om lag 30 kilometer lange strekningen mellom Stokke stasjon i nord og Kleivertunnelen i sør består av åtte forskjellige korridorer. Bane NOR har laget noen enkle illustrasjonsfilmer for å vise hvor disse forskjellige alternativene går gjennom terrenget, hvor det planlegges tunneler og hvordan stasjonene kan utformes.

Filmene viser et foreløpig forslag. Det er ikke endelig bestemt hvor verken dobbeltspor eller veiomlegginger skal gå. Det blir fastsatt i arbeidet med reguleringsplanen (les her om den offentlige planprosessen).

Dette er korridorene mellom Stokke og Larvik:

  • Gokstad, Unneberg og Torp Vest mellom Stokke og Virik i Sandefjord.
  • Stålaker øst, Stålaker vest og Verningen mellom Virik og Byskogen i Larvik.
  • Indre havn (høyt og lavt alternativ) og Kongegata (høyt og lavt alternativ) mellom Byskogen og Kleivereidtunnelen. 

Her finner du filmene:

Gokstadkorridoren

Unnebergkorridoren

Verningenkorridoren

Stålakerkorridoren

Indre havn

Kongegata

Her kan du se nærmere på noen forslag til hvordan jernbanestasjonene i Stokke, Sandefjord og Larvik kan bli:

Klikk her for å komme til stasjonsmodellen (3D-modellen og illustrasjoner)