Departementet på rundtur i Tønsberg

Torsdag 1. mars fikk statssekretær Anders Werp (H) i Samferdselsdepartementet se korridorene i Tønsberg der det nye dobbeltsporet kan komme.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ut på tur! Færer-ordfører Roar Jonstang, statssekretær Anders Werp, planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR og Tønsberg-ordfører Petter Berg var torsdag 1. mars på en rundtur i Tønsberg-området for å se på mulige korridorer for dobbeltsporet jernbane. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

Sammen med ordførerne Roar Jonstang fra Færder og Petter Berg fra Tønsberg fikk statssekretær Werp en guidet busstur fra jernbanestasjonen over til Nøtterøy. Derfra gikk ferden til Statens park, utover mot Sem, og så tilbake til stasjonen via Halfdan Wilhelmsens allé.

– Det er veldig nyttig for meg å få besøke stedene. Dette gir et godt inntrykk av de korridorene som skal vurderes og et grunnlag for å beslutte hvilke korridorer som skal gå videre i prosessen, sier Werp.

Han fikk se områdene der de foreslåtte korridorene over Nøtterøy, Vear og Jarlsberg ligger.

Uenighet om alternativene
Bakgrunnen for befaringen er uenighet om hvilke av disse alternativene som bør utredes.

Tønsberg og Færder kommuner har bedt Bane NOR om å inkludere en korridor over Jarlsbergjordene i planprogrammet.

Det har Bane NOR vært åpne for. Kommunene ønsket imidlertid ikke å vedta et planprogram der Nøtterøykorridoren er med som ett av tre alternativer.

Derfor har Bane NOR bedt Samferdselsdepartementet avklare hvilke korridorer som skal planlegges videre, såkalt statlig fastsettelse av planprogrammet. I dialogen med departementet har Bane NOR stilt seg postive til å utrede 3 korridorer: Vearkorridoren, Nøtterøykorridoren og to alternativer som går over Jarlsbergjordene.

– Vi ønsker å skaffe oss mest mulig kunnskap om alle disse alternativene, slik at politikerne kan ta gode beslutninger basert på faglige råd, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Departementet lover en rask beslutning
Dermed ligger saken nå til vurdering i Samferdselsdepartementet. Det er usikkert når det kan komme en avklaring, men statssekretæren lover at det ikke skal dra ut i tid.

– Vi skal ta en rask beslutning i forhold til hvilke korridorer som skal utredes videre, sier Werp.

– Kan du fortelle Tønsbergs innbyggere når dobbeltsporet kommer?

– Det er et stykke frem i tid, men når det kommer vil det gi byens befolkning et godt tilbud, sier statssekretæren.

Statlige føringer til Bane NOR og InterCity-kommunene:

  • Et pålitelig og punktlig togtilbud med kort reisetid, høy kapasitet og flere avganger.
  • Et miljøvennlig og trafikksikkert transportsystem.
  • Begrense inngrep i natur, dyreliv, matjord og kulturminner.
  • Gjøre regionen mer attraktiv for etablering av nye arbeidsplasser og boliger.
  • Bidra til kompakte byer og tettsteder med sentralt lokaliserte kollektivknutepunkter.
  • Øke tilgjengelig mellom byene langs InterCity-korridoren og mot Oslo-området.
  • Krav om samfunnsøkonomisk lønnsomme løsninger
  • Det er satt klare rammer for investeringskostnadene