Anbefaler korridor i Sandefjord før jul

I desember offentliggjør Bane NOR hvilken korridor som anbefales i Sandefjord. Deretter legges planen ut på høring.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I midten av desember skal Bane NOR presentere sin anbefalte løsning (forslag til kommunedelplan) for Sandefjord kommune og deretter til innbyggerne i et åpent folkemøte. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Prosjektet er en del av InterCity-satsingen; utviklingen av et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Det skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud.

Skal holde folk informert
I Sandefjord kommune utredes det tre alternative korridorer: Gokstad, Unneberg og Torp Vest. Den første korridoren innebærer en ny stasjon omtrent der dagens stasjon ligger. De to øvrige korridorene går til et stasjonsområde ved Sandefjord videregående skole.

I midten av desember skal Bane NOR presentere sin anbefalte løsning (forslag til kommunedelplan) for Sandefjord kommune og deretter til innbyggerne i et åpent folkemøte. Politikerne har lyttet til Bane NORs ønske om å legge planen direkte ut på høring.

– Det sparer oss alle for verdifull tid. Prosjektet har et stramt program før kommunedelplanen skal vedtas av kommunestyret i juni 2019, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Kvalitetssikrer rapportene
Før anbefalingen offentliggjøres i desember har Bane NOR et godt stykke arbeid foran seg. Konsekvensene av de forskjellige korridorene skal kartlegges.

– Vi jobber med å sluttføre en rekke fagrapporter. De inneholder mye informasjon som skal kvalitetssikres. Når det er gjort, skal vi fortelle om resultatene, sier Solhaug.

Dette er informasjon om en rekke temaer som kostnader, samfunnsøkonomisk nytte, reduksjon av klimautslipp, regional vekst og utvikling, konsekvenser for natur, nærmiljø, bebyggelse, friluftsliv, og kulturmiljø.

Vil møte lokale foreninger
I høringsperioden kan alle som ønsker det sende inn sine synspunkter og forslag til Bane NOR.

– Det vil også bli arrangert åpne kontordager i vinter, slik at folk kan møte oss og stille spørsmål, forteller Solhaug.

I høringsperioden vil Bane NORs prosjektgruppe være tilgjengelige for møter med lokale lag og foreninger, og det skal jobbes for å informere barn og ungdom om planene.

– For oss er det to ting som er særlig viktig: at folk engasjerer seg og sender oss høringsuttalelser. Vi hilser en kunnskapsbasert debatt velkommen! Gjennom godt samarbeid og god dialog med lokalsamfunnet kan et moderne togtilbud gi store muligheter for vekst og utvikling, sier Solhaug.