– Begge stasjonsløsninger er aktuelle

Fredag 20. april arrangerte Larvik kommune og Bane NOR åpen kontordag. Her ble det understreket at begge stasjonsløsningene i byen er realistiske og koster like mye.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Mange møtte opp på Bylab i Larvik sentrum og ønsket informasjon om planene for dobbeltspor. Planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR holdt deler av presentasjonen, med blant annet ordfører Rune Høiseth som tilhører. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

Enkelte i Larvik har snakket om at Bane NOR har bestemt seg for hvilken løsning som skal velges i byen. Det stemmer ikke.

– Noen påstår at vi jobber for Kongegata, andre sier at vi kun er interessert i Indre havn. Ingen av delene er sant. Vi utreder begge alternativer og foreløpig står de helt likt: disse stasjonsløsningene er aktuelle, realistiske og gjennomførbare, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Hun understreker at dagens bilde viser at også kostnadene er på samme nivå.

– Utfra våre opplysninger ser vi svært liten økonomisk forskjell. Dette kan naturligvis forandre seg etter hvert som vi får enda mer kunnskap om alternativene, men slik er bildet i dag, forklarer Solhaug.

Planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NORDet var mange som møtte opp på Bylab i Larvik sentrum og ønsket informasjon om planene for dobbeltspor. Det ble stilt spørsmål om konsekvensene av de forskjellige korridorene og stasjonene, noen ønsket informasjon om prosessene rundt grunnerverv, mens enkelte argumenterte for andre løsninger enn de som er vedtatt av Larvik kommunestyre.

– Vi er glade for engasjementet og jobber for at folk skal være godt informert om prosjektet. Det er nyttig for oss å være i dialog, svare på spørsmål og lytte til forslag, sier Solhaug.

Hun lover at det skal arrangeres minst ett møte til før sommeren.

– Vi jobber med å noen illustrasjoner som skal vise hvordan stasjonsløsningene kan bli seende ut, forteller planleggingssjefen.

Dette skal Bane NOR presentere på et åpent møte. Arrangementet vil det bli informert om i lokale medier, på prosjektets nettside og på Bane NOR InterCitys Facebook-side.