Vil skjerme fritidsområdet Hjertås

Bane NOR har lyttet til gode innspill i høringsperioden og utvider planområdet ved Unneberg i Sandefjord.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I Sandefjord kommune har flere naboer bedt Bane NOR utvide planområdet ved Unneberg. Det betyr at korridoren gjøres bredere for å vurdere løsninger som i større grad vil kunne skjerme fritidsområdet Hjertås.

– Vi har lyttet til gode innspill i høringsperioden og utvider korridoren vestover, forteller planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Bane NOR ønsker at planprogrammet kommer til politisk behandling i Sandefjord og Larvik kommuner samtidig. Når det er fastsatt kan de forskjellige korridorene utredes, for å finne ut hvor det er best å plassere det fremtidige dobbeltsporet.