Tunnel under hele Tønsberg er lite aktuelt

Mange tror at alt som bygges under bakken er uproblematisk for byen. Det er feil.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

En tunnel under Tønsberg sentrum og Nøtterøy vil måtte bygges fra overflaten og ned, med åpen byggegrop. Dette er komplisert og krever store arealer. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Flere i Tønsberg ønsker dobbeltsporet i tunnel under hele byen, med nedgravd stasjon, og tunnel videre under Nøtterøy og Vestfjorden. Det er lett å skjønne hvorfor: mange tror at det som legges under bakken vil være uproblematisk for byen. Det er feil. En slik løsning er verken enkel, skånsom eller samfunnsøkonomisk lønnsom. Det har vi tidligere fortalt om i kronikken «Tønsberg trenger realistiske planer for jernbanen», publisert i Tønsbergs Blad 5. mai. Her er en kort oppsummering:

Det finnes ikke fjell over eller under bakken i dette området. Det er tvert imot vanskelige grunnforhold (kvikkleire) som gir fare for setningsskader. Skal vi grave oss dypt ned, kan grunnvannet forsvinne lenger ned i bakken. Det kan endre trykket og spenningene i leirmassene under byen, og medføre store setningsskader på dagens bygninger. Det er også en viss risiko for at oksygen kan komme til og starte en forråtnelsesprosess av kulturlagene under middelalderbyen.

En tunnel under Tønsberg sentrum, Kanalen og deler av Nøtterøy vil måtte bygges fra overflaten og ned, med åpen byggegrop. Dette er komplisert og krever store arealer. Storsamfunnet har allerede sagt ja til å bruke flere milliarder kroner for å sørge for at Tønsberg får en moderne jernbane. En lang tunnel gjennom leire vil øke disse kostnadene voldsomt.

Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR Noen vil sikkert velge å se bort fra disse realitetene og argumentere videre for en urealistisk løsning. Det kan ikke Bane NOR. Vi må forholde oss til planer som lar seg gjennomføre, som er i tråd med Stortingets vedtak og våre økonomiske rammer.

Bane NOR har tilbudt å utrede en korridor over Jarlsbergjordene. Tønsberg og Nøtterøy kommuner har sagt at det må være opp til oss å vurdere hvilket av alternativene som skal utredes: det såkalte «1B-4» med stasjonsplassering ved Korten, eller en av de øvrige Jarlsbergkorridorene med sløyfa (fra Forstudierapporten). De samme kommunene har ikke ønsket å vedta et planprogram der Nøtterøykorridoren er med som ett av tre alternativ. Derfor vil Bane NOR be om statlig fastsettelse av planprogrammet for strekningen Tønsberg-Stokke. I denne prosessen skal staten endelig avklare hvilke korridorer som utredes.

Hanne Sophie Solhaug
planleggingssjef for strekningen Tønsberg-Larvik
InterCity-prosjektet Bane NOR