Tønsberg-Larvik: Her finner du alle høringsuttalelsene

Totalt fikk Bane NOR inn 193 høringsuttalelser om strekningen Tønsberg-Larvik. Her finner du alle innspillene fra offentlige instanser, privatpersoner, lag og foreninger.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planene for dobbeltsporet jernbane mellom Tønsberg og Larvik engasjerer! Bane NOR har fått inn over 190 høringsuttalelser. Bildet er fra folkemøte i Larvik 9. mars om InterCity-satsingen. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

InterCity-satsingen skal gi oss et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Dobbeltsporet mellom Tønsberg og Larvik er en del av Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt og en delstrekning på ruten mellom Oslo og Skien.

1. mars la Bane NOR fram planprogrammet for strekningen. Med det startet også høringsperioden som varte fram til 12. april.

– Vi vil takke for alle forslag! Disse innspillene er viktige for oss i arbeidet med en moderne jernbane, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Skal svare på alt
Nå jobbes det med å besvare alle høringsuttalelsene. Det betyr ikke nødvendigvis at Bane NOR kommer til å skrive 193 svar: merknader som inneholder de samme synspunktene eller forslagene, kommer til å få en felles tilbakemelding.

– Opplysninger som er nye for oss i høringsuttalelsene, skal vurderes opp mot prosjektets målsetinger og krav. Er kunnskapen viktig for gjennomføringen av InterCity-satsingen, tas det med i planprogrammet, forklarer Solhaug.

Hun håper at Bane NOR får svart på høringsuttalelsene før sommeren.

– Vi har imidlertid fått noen merknader som det kan ta tid å behandle, sier planleggingssjefen.

Når svarene kommer, legges disse ut på prosjektet Tønsberg-Larvik sin nettside, og på InterCity-prosjektets side på Facebook.

Dette skjer framover

Planprogrammet revideres etter høringsrunden, og den nye utgaven går til politisk behandling i kommunestyrene.

– Vi håper alle de fire kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik får vedtatt planprogrammet i slutten av august eller begynnelsen av september, sier Solhaug.

Når det skjer, begynner Bane NOR arbeidet med kommunedelplan for strekningen. Her skal det utredes hvilke konsekvenser de forskjellige korridorene har, for å finne det ene beste alternativet mellom Tønsberg og Larvik.

Slik søker du i dokumentene
Nedenfor finner du alle høringsuttalelsene delt opp i totalt tre PDF-filer. Dokumentene er delt opp etter avsender: fra nasjonale og lokale offentlige instanser, lag og foreninger og privatpersoner.

Ved å klikke på Control (Ctrl) og F samtidig på tastaturet, kan du søke i PDF-dokumentene etter navn på virksomheter, privatpersoner, stedsnavn eller annet.

Naturtypekartlegginger for Stokke, Sandefjord og Larvik og ROS-analysen for Vestfold er vedlegg i Fylkesmannen i Vestfold sin uttalelse. Disse utgjør nærmere 830 sider og er derfor fjernet fra dokumentene. Naturtypekartleggingene er tilgjengelig på nettsiden til BioFokus, mens risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) finner du på Fylkesmannen i Vestfold sine nettsider