Plan for dobbeltspor vedtatt i Sandefjord

Tre korridorer skal utredet og planlegges mellom Stokke og Furustad. Først sommeren 2019 skal politikerne bestemme hvilket alternativ som bygges ut.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Vedtaket betyr at Bane NOR skal bruke 2018 til å utrede og analysere konsekvensene av de forskjellige korridorene og stasjonsplasseringene i byen. Det gjelder både positive og negative effekter for blant annet natur, jordbruk, kulturminner, bolig- og næringsområder, byutvikling, utslippsreduksjon, transporttilbud og samfunnsøkonomi. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Mandag 4. desember vedtok formannskapet i Sandefjord kommune enstemmig planprogrammet for dobbeltspor. Det betyr at Bane NOR skal utrede tre korridorer: Torp vest-korridoren, Gokstadkorridoren og Unnebergkorridoren.

– Dette er den viktigste saken for Sandefjord i dette århundret, sa ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H).

Skal vurdere konsekvensene
Vedtaket betyr at Bane NOR skal bruke 2018 til å utrede og analysere konsekvensene av de forskjellige korridorene og stasjonsplasseringene i byen. Det gjelder både positive og negative effekter for blant annet natur, jordbruk, kulturminner, bolig- og næringsområder, byutvikling, utslippsreduksjon, transporttilbud og samfunnsøkonomi.

Resultatene av disse kartleggingene skal offentliggjøres og informeres om i Sandefjord. Basert på denne kunnskapen skal Bane NOR og kommunen vurdere hvilken korridor som er best for byen, regionen og jernbanen. Før jul i 2018 kommer foretaket med en anbefaling til kommunen om hvilken korridor som bør bygges ut. Denne anbefalingen må være i tråd med Stortingets føringer for InterCity-satsingen og innenfor prosjektets økonomiske rammer.

Ønsker godt kunnskapsgrunnlag
Arbeiderpartiets Hilde Hoff Håkonsen var positiv til planene for dobbeltsporet:

– Vi er heldige i Sandefjord som er enige om de korridorene som skal utredes. Det er veldig bra at vi får et godt kunnskapsgrunnlag før vi skal ta en politisk beslutning, sa Hoff Håkonsen.

Planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR var fornøyd etter at planprogrammet ble vedtatt i formannskapet.

– Vi er glade for vedtaket. Nå ser vi fram til å jobbe videre med planlegging og utredning av korridorene, sa Solhaug.

Dette har Stortinget bestemt at Bane NOR og InterCity-kommunene skal levere:

 • Et pålitelig og punktlig togtilbud med kort reisetid, høy kapasitet og flere avganger.
 • Et miljøvennlig og trafikksikkert transportsystem.
 • Begrense inngrep i natur, dyreliv, matjord og kulturminner.
 • Gjøre regionen mer attraktiv for etablering av nye arbeidsplasser og boliger.
 • Bidra til kompakte byer og tettsteder med sentralt lokaliserte kollektivknutepunkter.
 • Øke tilgjengelig mellom byene langs InterCity-korridoren og mot Oslo-området.

Slik fungerer den offentlige planprosessen:

 • Bane NOR er forslagsstiller, mens kommunene er planmyndighet og skal vedta planene.
 • Planprogrammet: En «plan for planleggingen». Angir hvilke korridorer som skal vurderes og utredes.
 • Kommunedelplanen: Her velges det hvilken korridor som skal bygges ut.
 • Reguleringsplanen: Bestemmer nøyaktig plassering av dobbeltsporet innenfor korridoren.
 • Alle planene legges ut på høring, slik at alle som ønsker det kan komme med innspill og forslag til Bane NOR. Våren 2017 var planprogrammet ute på høring og vinteren 2019 skal kommunedelplanen legges ut på høring. Noen år fram i tid vil det samme skje med reguleringsplanen. 

Formannskapet i Sandefjord kommune. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR