Oppklarer misforståelser om dobbeltsporet

Skremt av kart som viser tykke grønne togkorridorer i lokalavisa? Vi kan berolige deg med at jernbanen gjennom Vestfold blir mye smalere enn den brede korridoren.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I en rekke avisoppslag den siste tiden har lesere fått se noen grønne brede streker som går gjennom byene og terrenget. Disse grønne strekene er Bane NORs foreslåtte utredningskorridorer, som har en bredde på omtrent 300 meter. Innenfor disse korridorene skal vi planlegge hvor det er best å plassere et nytt dobbeltspor i fremtiden. Endelig dobbeltspor vil være mellom 15 og 30 meter bredt, altså maksimalt en tiendedel av korridorens bredde. Vi skal med andre ord ikke bygge jernbane over hele de grønne strekene som avisene har presentert de siste ukene.

– Vi tror mange har blitt skremt av avisoppslagene, og trodd at alt under de grønne strekene forsvinner. Vi skal kun bygge på en liten del av den grønne linja, og vi skal finne en trasé for dobbeltsporet som i minst mulig grad berører hus, kulturminner, matjord og natur, forsikrer planleggingssjef for strekningen Tønsberg-Larvik, Hanne Sophie Solhaug.