Ønsket lokal løsning – derfor lyttet Bane NOR til kommunene

Bane NOR ønsker et lokalt samarbeid for å finne gode løsninger for dobbeltsporet mellom Tønsberg og Larvik. Foreløpig har ikke kommunene kommet oss i møte.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR har varslet ordfører Petter Berg i Tønsberg og Nøtterøy-ordfører Roar Jonstang at det kan bli aktuelt å be om statlig fastsettelse av planprogrammet for strekningen Tønsberg-Stokke. Foto: Simen Sunde, Bane NOR

Fredag 16. juni skriver Tønsbergs Blad at ordfører Petter Berg i Tønsberg og Nøtterøy-ordfører Roar Jonstang fnyser av Bane NORs «trusselbrev» til kommunene. Avisen skriver at ordfører Berg «har lite til overs for spillet Bane NOR legger opp til».

– Vi driver verken med spill eller trusler. Dette handler om prosesser som er fastlagt i plan- og bygningsloven, som det er jobben vår å informere om. Bane NOR har lagt opp til en konstruktiv dialog. Vi håper og forventer at lokalpolitikerne også vil bidra til dette, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Ønsker mer informasjon om korridorene
I den avsluttede høringsperioden for dobbeltsporet mellom Tønsberg og Larvik merket Bane NOR seg at ett ønske ble kommunisert tydelig i mange uttalelser: Jarlsbergkorridoren må inn i planprogrammet. Det har Bane NOR tatt hensyn til. For å komme til enighet med kommunene, har Bane NOR derfor ønsket å innfri kravet om utredning av Jarlsbergkorridoren. Det har kommunene og fylkeskommunen fått beskjed om.

Tønsberg, Nøtterøy og Sandefjord har imidlertid stilt et krav til: fjerning av Nøtterøykorridoren i planprogrammet. Det kan ikke Bane NOR gjøre, og det er kommunene klare over.

– Kommunene har fått innfridd et av sine krav til oss. De har argumentert med at det trengs mere informasjon om Jarlsbergkorridoren. De vil imidlertid ikke la Bane NOR skaffe til veie den samme informasjonen om Nøtterøykorridoren. Vi stiller oss undrende til kommunenes argumentasjon, sier Solhaug.

Kan ikke fjerne et realistisk alternativ
Bane NOR har sett på mange mulige alternativer mellom Tønsberg og Stokke. Å finne gjennomførbare linjer for dobbeltsporet er svært komplisert. Det finnes rett og slett ikke mange muligheter som er praktisk eller økonomisk mulige å realisere.

– Vi fant to løsninger vi mener er mulige: Vearkorridoren og Nøtterøykorridoren. Da sier det seg selv at Bane NOR ikke kan forkaste det ene alternativet, uten å utrede denne korridoren, sier Solhaug.

Dermed kan det bli et planprogram med tre alternativer over Vear, Nøtterøy og Jarlsberg. Disse vil Bane NOR utrede for å finne ut hvilke konsekvenser alternativene har for byen, naturen, jordbruk, reisetid, økonomi og en rekke andre forhold.

– Vi utreder alle på likt grunnlag. Den korridoren som samlet sett er best for regionen, byen og jernbanen vil Bane NOR anbefale. Det gjelder uansett om den korridoren heter Vear, Nøtterøy eller Jarlsberg, sier planleggingssjefen.

Jobber for lokalt samarbeid
Bane NOR har varslet at det kan bli aktuelt å be om statlig fastsettelse av planprogrammet for strekningen Tønsberg-Stokke. Hvis kommunene avslår Bane NORs forslag, kan konsekvensen bli at Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar ansvaret som planmyndighet for kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Sandefjord.

– Vi håper å unngå dette, og heller finne gode løsninger sammen med lokale krefter. Alternativet kan gi store forsinkelser. Fremdriften er viktig for hele Vestfold og Grenland-regionen, sier planleggingssjefen.