Høringsperioden er over: – Takk for alle innspill og forslag!

Bane NOR har fått inn 170 høringsuttalelser om strekningen Tønsberg-Larvik. Her kan du lese hva som skjer videre med innspillene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planene for dobbeltsporet jernbane mellom Tønsberg og Larvik engasjerer! Bildet er fra folkemøte i Larvik 9. mars om InterCity-satsingen. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

Engasjementet er stort og det har kommet inn mange uttalelser fra Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik. Nå skal Bane NOR lese gjennom alt skriftlig materiale, ta stilling til hvert enkelt innspill og svare ut samtlige.

– Vi vil takke for alle forslag! Disse innspillene er viktige for oss i arbeidet med en moderne jernbane, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Uttalelsene legges på nettet
Både uttalelsene og våre svar blir samlet i et notat som skal sendes over til kommunene.

Solhaug forteller at Bane NOR etter planen skal offentliggjøre både forslagene og svarene før sommeren. Disse legges ut på nettsiden www.banenor.no/tonsberg-larvik. Det gjøres imidlertid unntak i sjeldne tilfeller hvis høringsuttalelser inneholder sensitive personopplysninger. Da må innspillet unntas offentlighet.

– Opplysninger som er nye for oss i høringsuttalelsene, skal vurderes opp mot prosjektets målsetinger og krav. Er kunnskapen viktig for gjennomføringen av InterCity-satsingen, tas det med i planprogrammet, forklarer planleggingssjefen.

Planen går til politikerne
Den reviderte utgaven av planprogrammet går deretter til politisk behandling i kommunestyrene.

– Vi håper alle de fire kommunene får vedtatt planprogrammet i slutten av august eller begynnelsen av september, sier Solhaug.

Når det skjer, begynner Bane NOR arbeidet med kommunedelplan for strekningen. Her skal det utredes hvilke konsekvenser de forskjellige korridorene har, for å finne det ene beste alternativet mellom Tønsberg og Larvik.