Holdt folkemøte om Verningenkorridoren

Storstua på Hedrum barneskole var stappfull torsdag 14. september. Fra scenen presenterte Bane NOR forslag til ny jernbanekorridor forbi Verningen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er tydelig at planene for nytt dobbeltspor engasjerer! Over 70 beboere fra Verningen møtte opp og stilte gode spørsmål til planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR. Det ble også stilt spørsmål til Larvik kommune om hvorfor politikerne har bedt Bane NOR utrede Verningenkorridoren. Ordfører Rune Høiseth forklarte at han i utgangspunktet ønsket informasjon om flere potensielle løsninger.

– Vi ønsker å skaffe oss bred kunnskap om disse mulighetene, sa ordføreren.

Solhaug understreket at Bane NOR nå skal utrede alternativene. Først i neste planleggingsfase blir det bestemt hvilken av korridorene som skal bygges ut. I fasen etter skal Bane NOR anbefale nøyaktig hvor dobbeltsporet bør gå innenfor korridoren.

– Det er noen år fram i tid, forklarte Solhaug.

Verningenkorridoren ligger nå ute på høring. Her kan alle som ønsker det sende inn en merknad (høringsuttalelse) til Bane NOR. Her finner du informasjon om det, og et stort nedlastbart kart over Verningenkorridoren.

Tidligere i år ble det andre alternativet for dobbeltspor gjennom Larvik lagt ut på høring sammen med korridorene gjennom Tønsberg, Nøtterøy og Sandefjord.

Flere korridorer – to stasjoner
Nå ligger det an til et planprogram med to korridorer nordøst for Larvik: den opprinnelige brede korridoren fra Furustad til Larvik by og den nye over Verningen. I tillegg finnes det to korridorer og mulige stasjonsområder inne i sentrum: Indre havn og Kongegata. Bane NOR utreder alternativene for å finne ut hvilke konsekvenser den nye jernbanen vil ha for byen, naturen, jordbruk, reisetid, økonomi og en rekke andre forhold.

– Vi utreder alle korridorer på likt grunnlag. Bane NOR vil anbefale den som samlet sett er best for regionen, byen og jernbanen, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Verningenkorridoren vil kunne «kobles på» begge de øvrige korridorene gjennom byen og kan derfor få stasjonsområde enten i Indre havn eller i Kongegata.