Her er filmer av våre korridorer mellom Tønsberg og Larvik

Her finner du filmer som viser våre utredningskorridorer på strekningene Tønsberg-Stokke-Furustad-Larvik.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Ovenfor ser du film av Nøtterøykorridoren, som går mellom Tønsberg og Stokke.

Nedenfor finner du de øvrige korridorene som Bane NOR ønsker å planlegge videre, og deretter velge ut fra, slik at vi til slutt får en god og rask trasé på den 40 kilometer lange strekningen mellom Tønsberg og Larvik.

Tønsberg-Stokke:

Film av Vearkorridoren

Stokke-Furustad:

Film av Gokstadkorridoren

Film av Unnebergkorridoren

Film av Torp vestkorridoren

Furustad-Larvik:

Film av Kongegatakorridoren (Stålakerkorridoren)

Film av Indre havnkorridoren (Stålakerkorridoren)

Verningenkorridoren (via Kongegata)

Verningenkorridoren (via Indre havn)