Her finner du planprogrammet for Tønsberg-Larvik

Fra 1. mars til 12. april er det høringsperiode for planprogrammet for nytt dobbeltspor på strekningen Tønsberg-Larvik. Her kan du laste ned dokumentet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Etter dagens fremdriftsplan skal planprogrammet til politisk behandling i Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik kommuner i august/september 2017. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Kart over utredningskorridorene mellom Tønsberg og Larvik. Illustrasjon: Bane NORPlanprogrammet er en «plan for planleggingen» og angir blant annet hvilke korridorer som skal utredes mellom Tønsberg og Larvik. Høringsperioden for planprogrammet er fra 1. mars til 12.april. Det betyr at alle som ønsker det kan sende oss skriftlige innspill, forslag, ris eller ros.

Høringsuttalelser kan sendes på e-post til: postmottak@banenor.no eller per post til: Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar. Merk sendingen med «Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, uttalelse til høring av planprogram».

Etter dagens fremdriftsplan skal planprogrammet til politisk behandling i Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik kommuner i august/september 2017.

Høring av planprogrammet betyr samtidig oppstart for Bane NORs arbeid med kommunedelplan for strekningen Tønsberg-Furustad. I kommunedelplanen skal det bestemmes hvilken av korridoralternativene som anbefales for videre planlegging og til slutt bygging.

Den videre planprosessen for strekningen Tønsberg-Larvik kan du lese om her.

Følg oss på Facebook for nyheter om InterCity-prosjektet!