Her finner du kart over strekningen Tønsberg-Larvik

Dette detaljerte kartet viser våre utredningskorridorer mellom Tønsberg og Larvik.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

1. mars presenterte Bane NOR planprogrammet for dobbeltspor på strekningen Tønsberg-Larvik. I dette dokumentet har vi beskrevet korridorene som vi ønsker å planlegge videre gjennom Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik kommuner. 

Mange har etterspurt detaljerte kart over korridorene, som bedre viser hvor i terrenget disse ligger. Et slik kart kan du laste ned på denne siden.

De grønne strekene i kartet er Bane NORs foreslåtte utredningskorridorer, som har en bredde på omtrent 300 meter. Innenfor disse korridorene skal vi planlegge hvor det er best å plassere et nytt dobbeltspor i fremtiden. Endelig dobbeltspor vil være mellom 15 og 30 meter bredt, altså maksimalt en tiendedel av korridorens bredde. Vi skal med andre ord ikke bygge jernbane over hele de grønne strekene som avisene har presentert de siste ukene.

– Vi tror mange har blitt skremt av avisoppslagene, og trodd at alt under de grønne strekene forsvinner. Vi skal kun bygge på en liten del av den grønne linja, og vi skal finne en trasé for dobbeltsporet som i minst mulig grad berører hus, kulturminner, matjord og natur, forsikrer planleggingssjef for strekningen Tønsberg-Larvik, Hanne Sophie Solhaug.