Grunnundersøkelser i Tønsberg og Sandefjord

I august og september vil Bane NOR gjennomføre grunnundersøkelser i flere nabolag i de to kommunene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Undersøkelsene gjøres for å kartlegge hva slags løsmasser som finnes i bakken, fordelingen av løsmassene og dybde til fjell. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Alle berørte beboere i de aktuelle områdene vil få tilsendt et brev som beskriver arbeidene nærmere. Undersøkelsene skal utføres på dagtid og den lokale trafikken vil i liten grad bli berørt.

– Vi ønsker å skaffe oss detaljert informasjon om dybder til fjell. Det gjør vi for å undersøke om det er noen mulighet for å legge dobbeltsporet i tunnel gjennom disse områdene, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

De seismiske undersøkelsene gjennomføres ved at det legges ut en kabel som registrerer lydsignaler og vibrasjoner fra overflaten og ned i bakken. Signalene lages med en liten ladning med sprengstoff som bores omtrent 1,5 meter ned i bakken.

– Det vil kunne oppstå støy fra ladningene, og man kan føle vibrasjonene, men det skal ikke påføre noen skade på bygninger eller annen eiendom i områdene, understreker Solhaug.

Resistivitetsmålinger utføres ved å legge ut kabler med elektroder på bakken. Metoden måler den elektriske motstanden i bakken.

Undersøkelsene brukes for å kartlegge hva slags løsmasser som finnes i bakken, fordelingen av løsmassene og dybde til fjell. Målingene vil bli utført av GeoPhysix AS på vegne av Bane NOR. Utfra resultatet vil det bli vurdert om det er behov for flere undersøkelser senere.

Arbeidene skal gjennomføres i følgende gater:

Tønsberg kommune: Steinbruddveien.
Sandefjord kommune: Stangeveien, Haraldsrødveien, Unnebergveien, Mjølløstveien, Råstadveien, Lønneveien, Sverstadveien, Drakåsveien og Øvre Haslevei. 

Er du beboer i noen av områdene og har spørsmål til oss? Da kan du kontakte prosjektingeniør Julie Backe-Bogstad i Bane NOR.
Julie har telefonnummer 408 99 991 og e-postadresse Julie.Backe-Bogstad@banenor.no