Grunnundersøkelser i Sandefjord og Larvik

I november og desember vil Bane NOR gjennomføre grunnundersøkelser i flere nabolag i de to kommunene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Undersøkelsene gjøres blant annet for å kartlegge hva slags løsmasser som finnes under bakken og dybde til fjell. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Alle beboere i de aktuelle områdene vil få tilsendt et brev som beskriver arbeidene nærmere. Undersøkelsene skal utføres på dagtid og den lokale trafikken vil i liten grad bli berørt.

– Vi skal skaffe oss informasjon om hva slags løsmasser som finnes i bakken, hvordan de forskjellige massene er fordelt og hvor langt det er ned til grunnfjell. Undersøkelsene er viktig for å kunne plassere jernbanen best mulig i terrenget og i forhold til omgivelsene, forteller planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Det skal brukes to metoder for å få informasjon om forholdene under bakken; seismikk og grunnboringer. I tillegg skal det tas opp prøver av løsmassene. Seismikk gjennomføres i praksis ved at det blir lagt ut en kabel på bakken langs en linje. For hver tjuende meter genereres energi med en liten ladning sprengstoff som plasseres i bakken. Seismiske lydbølger reflekteres tilbake til overflaten og blir registrert. Bane NOR bruker registreringene til å tolke hvordan det ser ut under bakken.

– Det vil kunne oppstå støy fra ladningene, og man kan føle vibrasjonene, men det skal ikke påføre noen skade på bygninger eller annen eiendom i områdene, understreker Solhaug.

Geotekniske boringer utføres med en beltegående borerigg, som i størrelse kan minne om en liten gravemaskin. Borehullene har diameter på seks centimeter, og de vil bli tettet igjen umiddelbart etter boring. Det er NGI (Norges Geotekniske Institutt) som utfører grunnboringene, mens seismikken gjøres av Geophysix, på oppdrag for Bane NOR.

Arbeidene skal gjennomføres i følgende områder:

Sandefjord kommune - Ramsås
Larvik kommune – Løkåsen, Åsmundrød, Ramsås, Hammerdalen, Kleiver og Larvik sentrum

Er du beboer i noen av områdene og har spørsmål til oss?
Da kan du kontakte prosjektingeniør Julie Backe-Bogstad i Bane NOR. Julie har telefonnummer 408 99 991 og e-postadresse Julie.Backe-Bogstad@banenor.no