Deler planprogrammet i to mellom Tønsberg og Larvik

Bane NOR vil be om statlig fastsettelse av planprogrammet for strekningen Tønsberg-Stokke. Det vil forsinke prosessen i Tønsberg og på Nøtterøy. Samtidig fremskyndes tidsplanen i Larvik.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

– Tilbakemeldingene fra Sandefjord og Larvik har vært positive. Begge kommunene ønsker fortgang i prosessen. Derfor vil vi be dem vedta planprogrammet for Stokke-Larvik denne høsten, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR

Tønsberg og Nøtterøy kommuner ønsker ikke å vedta et planprogram for nytt dobbeltspor der Nøtterøykorridoren er med som ett av tre alternativer. Derfor vil Bane NOR be om statlig fastsettelse av planprogrammet for strekningen Tønsberg-Stokke.

Usikker tidsplan for Tønsberg
Forespørselen fra Bane NOR går trolig til Samferdselsdepartementet i september. Saksgangen er slik at Samferdselsdepartementet deretter kontakter Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som behandler og fastsetter planprogrammet.

– Vi hadde håpet at Tønsberg og Nøtterøy kommuner ville akseptere vårt forslag til planprogram. Vi kom kommunene i møte ved å ta inn Jarlsbergkorridoren, slik de ønsket, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

I utgangspunktet skulle planprogrammet for hele strekningen fastsettes av kommunene høsten 2017.  Solhaug vil ikke spekulere i når det kan komme en avklaring fra departementet.

– Vi vet ikke hvor lang denne utsettelsen blir, sier planleggingssjefen.

Politisk behandling i Sandefjord og Larvik
I utgangspunktet skulle korridorene gjennom Larvik kommune først utredes i 2018-2019. Nå ønsker Bane NOR å fremskynde planleggingen. Samtidig kan prosessen i Sandefjord kommune gå omtrent etter den opprinnelige planen.

– Tilbakemeldingene har vært positive. Både Sandefjord og Larvik ønsker fortgang. Derfor vil vi be kommunene vedta planprogrammet for Stokke-Larvik denne høsten, og håper det skjer før årsskiftet, sier Solhaug.

Det betyr at planprogrammet deles i to: Tønsberg-Stokke settes på vent i påvente av departementets behandling, mens Stokke-Larvik kommer til politisk behandling i Sandefjord og Larvik kommuner.