Bane NOR vil komme kommunene i møte

For å komme til enighet med kommunene, ønsker Bane NOR å innfri kravet om utredning av Jarlsbergkorridoren.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hvis kommunene sier ja til Bane NORs forslag, vil planprogrammet inneholde tre foreslåtte alternativ mellom Frodeåsen i nord og Stokke i sør: Vearkorridoren, Nøtterøykorridoren og Jarlsbergkorridoren. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Fra 1. mars til 12. april var det høringsperiode for planprogrammet på strekningen. I sine merknader har Tønsberg, Nøtterøy og Sandefjord kommuner bedt om at den foreslåtte Nøtterøykorridoren fjernes fra planprogrammet. Tønsberg og Nøtterøy har også ønsket utredning av en korridor over Jarlsbergjordene.

Ønsker enighet med kommunene
I denne planleggingsprosessen er det Bane NOR som leverer faglige forslag og anbefalinger, mens det er opp til kommunene å vedta planene.

– Det er ikke aktuelt å ta ut noen av våre foreslåtte korridorer. Men vi ønsker å komme kommunene i møte. Derfor vil vi kunne etterkomme kravet om å utrede Jarlsbergkorridoren, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Dette alternativet følger i hovedsak dagens jernbanelinje over Jarlsbergjordene sørover mot Stokke.

Ønsker svar før sommeren
Hvis kommunene sier ja til forslaget, vil planprogrammet inneholde tre foreslåtte alternativ mellom Frodeåsen i nord og Stokke i sør: Vearkorridoren, Nøtterøykorridoren og Jarlsbergkorridoren. Dermed kan InterCity-prosjektet sammenligne konsekvensene av de forskjellige alternativenes virkning på blant annet by- og kulturmiljø, natur og dyreliv, dyrka mark, reisetid og økonomi.

– Til slutt skal vi sitte igjen med den ene korridoren som er best for regionen, byen og jernbanen, sier Solhaug.

Bane NOR har sendt et forslag til kommunene om muligheten for å ta inn Jarlsbergkorridoren i planprogrammet. Håpet er at dette kan behandles i Tønsberg, Nøtterøy og Sandefjord kommunestyre før sommeren.

– Vi har jobbet hardt for å oppnå enighet lokalt. Nå ønsker vi oss et positivt svar, slik at det igjen blir fremdrift i prosessen, sier Solhaug.

Viktige avklaringer for hele Vestfold
Bane NOR har varslet at det kan bli aktuelt å be om statlig fastsettelse av planprogrammet for strekningen Tønsberg-Stokke. Hvis kommunene avslår Bane NORs forslag, kan konsekvensen bli at Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar ansvaret som planmyndighet for kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Sandefjord.

– Vi håper å unngå dette, og heller finne gode løsninger sammen med lokale krefter. Alternativet kan gi store forsinkelser. Fremdriften er viktig for hele Vestfold og Grenland-regionen, sier planleggingssjefen.

 

Nedenfor kan du lese brevet Bane NOR har sendt til Vestfold fylkeskommune. Det er også sendt likelydende brev til Tønsberg, Nøtterøy og Sandefjord kommuner.