Bane NOR utreder Verningenkorridoren

Bane NOR har lyttet til høringsuttalelsene og tar inn en ny korridor i planprogrammet for strekningen Stokke-Larvik. Samtidig utvides planområdet ved Hjertås i Sandefjord.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det kan bli to korridorer nordøst for Larvik: den opprinnelige brede korridoren fra Furustad til Larvik by og den nye over Verningen. I tillegg finnes det to korridorer og mulige stasjonsområder inne i sentrum: Indre havn og Kongegata. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

I sin merknad til planprogrammet ønsket Larvik kommune at korridoren over Verningen skulle tas med. Den krysser Lågen lengre nord enn de øvrige korridorene og kommer inn til byen fra nordøst. Bane NOR har lyttet til innspillene og åpner for at Verningenkorridoren utredes.

Flere korridorer – to stasjoner
Dermed kan det bli et planprogram med to korridorer nordøst for Larvik: den opprinnelige brede korridoren fra Furustad til Larvik by og den nye over Verningen. I tillegg finnes det to korridorer og mulige stasjonsområder inne i sentrum: Indre havn og Kongegata. Bane NOR utreder alternativene for å finne ut hvilke konsekvenser den nye jernbanen vil ha for byen, naturen, jordbruk, reisetid, økonomi og en rekke andre forhold.

– Vi utreder alle korridorer på likt grunnlag. Bane NOR vil anbefale den som samlet sett er best for regionen, byen og jernbanen, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Verningenkorridoren vil kunne «kobles på» begge de øvrige korridorene gjennom byen og kan derfor få stasjonsområde enten i Indre havn eller i Kongegata.

Ny høring i høst
I Bane NORs forstudie lå Verningenkorridoren inne som et alternativ under betegnelsen «3A-5», men ble ikke tatt med videre i forslag til planprogram. Når den nå tas inn i det reviderte planprogrammet, må Verningenkorridoren sendes ut på høring. Det skjer trolig i september. Etter den foreløpige tidsplanen skal Bane NOR behandle de innspillene som måtte komme i oktober.

– Vi håper planprogrammet kan behandles politisk og fastsettes i Larvik og Sandefjord kommune før årsskiftet, sier Solhaug.

Utvidelse kan skjerme Hjertås
I Sandefjord kommune har flere naboer bedt Bane NOR utvide planområdet ved Unneberg. Det betyr at korridoren gjøres bredere for å vurdere løsninger som i større grad vil kunne skjerme fritidsområdet Hjertås.

– Vi har lyttet til gode innspill i høringsperioden og utvider korridoren vestover, forteller Solhaug.

Bane NOR ønsker at planprogrammet kommer til politisk behandling i begge kommunene samtidig. Når det er fastsatt kan de forskjellige korridorene utredes, for å finne ut hvor det er best å plassere det fremtidige dobbeltsporet.