Bane NOR bygger jernbane, vi «raserer» ikke byer

De siste ukene har det kommet mange påstander om konsekvensene av nytt dobbeltspor gjennom Tønsberg og Nøtterøy. Her skal vi forsøke å rydde opp i noen av misforståelsene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

InterCity-satsingen skal føre til flere klimavennlige reiser over hele Østlandet. Målet er å skape et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Skal Bane NOR «raserer over 1000 år gammel kulturhistorie», «rasere halve Tønsberg sentrum», «dele byen i to», «ødelegge muligheten til å utvikle Stensarmen» og «sperre inne Ilene naturreservat»?

Dette oppsummerer noen av påstandene som har versert de siste ukene.

– Bane NOR er et statelig foretak. Vårt oppdrag er ikke å rasere norske byer og tettsteder. Tvert imot. Vi ønsker å finne løsninger med så få negative konsekvenser som mulig, samtidig som vi utfører den oppgaven vi er pålagt, sier planleggingssjef for strekningen Tønsberg-Larvik, Hanne Sophie Solhaug.

Vil unngå setningsskader
Planleggingssjefen understreker at det er problematisk å bygge et nytt dobbeltspor gjennom tett befolkede områder. Likevel reagerer hun på enkelte uttalelser den siste tiden.

– Bane NOR skal ikke rasere halve sentrum eller kulturhistorie fra vikingtiden og middelalderen. Vi skal derimot unngå grunnvannsenkning i Tønsberg, som ville gitt stor fare for setningsskader i middelalderbyen, sier Solhaug.

Planleggingssjef for Tønsberg-Larvik Hanne Sophie Solhaug. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR Ønsker skånsom utbygging
Bane NOR har fått høre at planene i Tønsberg og Nøtterøy fører til at store boligområder «meies ned». Dette til tross for at den nøyaktige traseen for dobbeltspor på langt nær er ferdig utredet enda. Derfor finnes det foreløpig ikke kunnskap om hvor mange hus som blir berørt, eller hvilke hus det dreier seg om.

– Det eneste som er sikkert er at vi prøver å unngå negative konsekvenser for både boliger, øvrige bygninger og kulturminner. Vi ønsker å rive så lite som mulig, sier Solhaug.

Går utenom naturreservatet
Planlegging av Nøtterøykorridoren, med dobbeltspor gjennom Stensarmen, vil kunne fungere som en drivkraft for kommunens planer om utvikling av hele området. At jernbanen bruker et 15-30 meter bredt areal vil ikke ødelegge disse mulighetene.

Planleggingssjefen understreker at Vearkorridoren går utenom Ilene naturreservat. Det er med andre ord ikke snakk om å «sperre inne» området.

– Vi erkjenner at Bane NORs planer kan skape sterke følelser, og forstår at det kan prege debatten om dobbeltsporet. Vår oppgave er å fremskaffe fakta og gjøre disse tilgjengelige for offentligheten. Vi ønsker å legge til rette for en saklig debatt på et riktigst mulig grunnlag, sier Solhaug.

Hun håper flere vil se nytten av en slik diskusjon og delta i den, uavhengig av standpunkt.

– Kritikken mot Bane NOR har kommet i flere former. Uansett må vi begrunne våre valg utfra vårt samfunnsoppdrag og dokumenterbare fakta, understreker Solhaug.

Fører til flere klimavennlige reiser
Planleggingssjefen minner om at InterCity-satsingen er et storstilt prosjekt som skal føre til flere klimavennlige reiser over hele Østlandet. Målet er å skape et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud.

– De løsningene vi skaper nå skal også brukes i fremtiden av våre barnebarn og deres etterkommere, sier hun.