Vil ikke legge hinder i veien for Vegvesenet

Nå dropper Jernbaneverket planene om senketunnel under Byfjorden i Tønsberg. Dermed fjernes et mulig hinder for ny veiforbindelse mellom byen og Nøtterøy.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Senketunnel under Byfjorden har vært et av flere mulige valg for både jernbane- og veitrasé. Foto: Anne Mette Storvik, Jernbaneverket

I de to nabokommunene har folk i årevis ønsket seg ny veiforbindelse. Samtidig er bygging av jernbane svært viktig for regionen. Etter planen skal nytt dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg være klart til bruk i 2024. Den siste tiden har det vært knyttet stor spenning til hvor både sporet og veien skal gå. Flere har fryktet at Jernbaneverket kunne stikke kjepper i hjulene for veiutbyggingen.

Fylket ønsket raskt svar
Senketunneler under Byfjorden har vært et av flere mulige valg for både jernbane- og veitrasé. Jernbaneverkets planer kunne gjort det vanskeligere for Statens vegvesen å bygge en slik senketunnel, og dermed endelig kunne realisere ny veiforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg. Vestfold fylkeskommune har bedt Jernbaneverket om en rask avklaring. Nå får de svar:

– Vi forstår at dette er viktig for regionen og har derfor jobbet intensivt med å komme fram til en beslutning. Fylkeskommunen ba oss om å prioritere dette, og det har vi gjort, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug for InterCity-strekningen Tønsberg-Larvik i Jernbaneverket.

Senketunnelen for dyr og vanskelig
Jernbaneverket har vurdert om en senketunnel under Byfjorden er gjennomførbar, og har kommet til en konklusjon:

– Enkelt sagt blir en senketunell for jernbane for dyr og for teknisk vanskelig å bygge. Det skyldes blant annet strenge krav til maksimal stigning. Senketunnelen tilpasset jernbane vil ikke være relevant eller realistisk med våre rammebetingelser, sier Solhaug.

Hvilke alternativer til trasé gjennom Tønsberg som er aktuelt å utrede videre, besluttes senere og blir en del av planprogrammet.

– Derfor er det litt for tidlig å svare på andre spørsmål knyttet til valg av trasé for dobbeltsporet i dag. Vi jobber for at planprogrammet skal ut på høring så raskt som mulig i 2017, sier Solhaug.