Samhandling på agendaen

November er en travel måned for arbeidet med strekningen Tønsberg-Larvik, med en rekke politiske møter og konferanser.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Politikerne i Stokke ble informert 2. november. Foto: Hans Jørgen Bihli/JBV

InterCity-prosjektet legger stor vekt på medvirkning og samhandling både i konseptvalgutredningen og mulighetsstudiet. Formålet er å informere kommuner og politikere om hvor vi er i planprosessen, og få innspill til veien videre i dette arbeidet.

Mandag 9. november ble politikerne i Tønsberg informert i Bystyresalen, mens kommunestyret i Stokke ble informert 2. november. Videre skal vi besøke formannskapet i Larvik og Nøtterøy henholdsvis 18. og 25. november, mens bystyret i Sandefjord kommune blir informert 26.11.

I tillegg skal InterCity-prosjektet delta og holde innlegg på plattform Vestfold 11. november og på Knutepunktskonferansen som skal arrangeres den 25.11.