Åpent møte om Mulighetsanalysen i Larvik

Mulighetsanalysen er et samarbeid mellom Larvik kommune, Vestfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket for å se på transportløsninger for framtidens Larvik.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Mandag 30. november samlet et tretti-talls larviksfolk seg på Larvik museum til et nytt åpent møte for å gi innspill til Larviks framtidige transportsystem. Foto: Knut Hovde/Statens vegvesen

Mandag 30. november ble det igjen arrangert et åpent møte for alle transport- og samferdsel intresserte i Larvik. Les mer om møtet på kommunens nettsider eller last ned rapporten fra siden her.