Grunneiere og grunnerverv

Vi har samlet informasjon som er relevant for deg som har eiendom der vi planlegger ny jernbane.

Bane NOR har i oppdrag å planlegge og bygge ny infrastruktur for jernbanen i Norge. Det krever at vi skaffer oss rettigheter til områdene vi skal bygge ut. Dette kan være steder der folk bor, har gårder eller næringsvirksomhet.

Denne prosessen kalles grunnerverv og kan være vanskelig for dem det berører. Derfor er det spesielt viktig med god informasjon og dialog mellom oss og grunneier gjennom hele prosessen.

Her finner du Bane NORs sider om grunnerverv, hvor vi har samlet informasjon som kan være nyttig for deg som grunneier.

På disse sidene har vi forsøkt å gi svar på noen spørsmål om hva det vil si å avstå eiendom, og hva du bør være oppmerksom på i den sammenheng.