Fakta om prosjektet

Bane NOR planlegger et stort anlegg for togparkering i Tønsberg-regionen. Det må til for å kunne utnytte kapasiteten på et nytt dobbeltspor og kjøre flere avganger i timen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Når flere tog starter og avslutter ruta i Tønsberg, er det behov for togparkering i nærheten. Uten nye hensettingsanlegg kan vi ikke øke antall avganger til og fra Tønsberg. Foto: Øystein Grue, Bane NOR

Togparkeringen skal stå ferdig når det nye dobbeltsporet åpnes mellom Oslo og Tønsberg i 2024, ifølge dsagens planer. 

Her finner du svar på flere spørsmål om togparkering, eller hensetting – som det heter på fagspråket:

Hva er et hensettingsanlegg?

– Et hensettingsanlegg er der togene parkeres om natten og når de ellers ikke er i drift. På et slikt anlegg utføres det enkel service og vedlikehold av togsettene. Anlegget må være tilknyttet jernbanesporet og ha en kapasitet og størrelse som er tilpasset trafikken.

Hvor stort blir hensettingsanlegget i Tønsberg-området?

– Anlegget blir i størrelsesorden 60 dekar. Det skal være plass til å parkere de 14 enkle togsettene som skal brukes til og fra Tønsberg stasjon. Hvert av disse enkle Flirt-settene er 110 meter.

Hvor skal anlegget ligge?

– Det er ikke bestemt hvor anlegget skal bygges, men det utredes nå tre områder i nærheten av Barkåker tettsted, nord for Tønsberg. Et av alternativene ligger sør for Barkåker, mens to ligger nord for bygda.

Hvorfor trengs et slikt anlegg nå, vi har ikke hatt noe hensettingsanlegg i området før?

– Kapasiteten og antall avganger skal økes på Vestfoldbanen. Etter foreløpige planer skjer det fra 2024 når dobbeltsporet skal stå ferdig mellom Oslo og Tønsberg. Når flere tog starter og avslutter ruta i Tønsberg, er det behov for togparkering i nærheten. De samme togsettene trafikkerer de samme banestrekningene hver dag og trenger enkel service og vedlikehold mens de står parkert. Uten nye hensettingsanlegg kan vi ikke øke antall avganger til og fra Tønsberg.

Hva skjer nå og framover?

– Nå jobber Bane NOR med en kommunedelplan. Her utreder vi hvilke konsekvenser hvert av alternativene i Barkåker nord og Barkåker sør vil ha for en rekke verdier (som blant annet naturressurser, landskapsbilde, kulturminner, friluftsliv, støy, investeringskostnader og samfunnsøkonomisk nytte). Når Bane NOR har anbefalt det eller de alternativene vi mener totalt sett er best, skal kommunedelplanen og anbefalingen legges ut på høring. Da kan alle som ønsker det si sin mening om planene. Etter høringsrunden, og behandling av alle de innkomne innspillene, får Tønsbergs politikere  saken til endelig behandling før sommeren 2020. 

Hva med naboer og grunneiere i de aktuelle områdene?

– I løpet av prosessen skal naboer og grunneiere holdes løpende orientert. Planene skal også legges ut på offentlig høring, slik at alle som ønsker det kan komme med innspill, forslag og synspunkter underveis i prosessen.

Hva er gjort tidligere for å finne arealer til hensettingsanlegg?

– Bane NOR har gjennomført en utredning om hensettingsanlegg på Østlandet. Delrapport 3.5 i dette arbeidet omtaler togparkering i Tønsberg-området. 

Tønsbergs politikere har vedtatt et planprogram for Hensetting i Tønsbergområdet.