Trenger mindre plass til togparkering i Drammen

Togparkeringen som Bane NOR skal bygge i Drammen blir mindre enn planlagt. Jernbanedirektoratet har analysert behovet i årene fremover, og foreslår å kutte antall nye plasser fra 36 til 25.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneområdet på Sundland, der Jernbanedirektoratet ønsker at eksisterende spor i større grad skal brukes til togparkering. Foto: Bane NOR/Anne Mette Storvik

- Dette er godt nytt for både Drammen og oss, sier prosjektdirektør i Bane NOR Lars Tangerås.
- Vi kommer til å legge beslag på et mindre areal når vi bygger den nye togparkeringen, og vi slipper å bygge mer enn det som er nødvendig. Da får vi mer jernbane for pengene, og er til mindre belastning for Drammen.

Påvirker ikke planprosessen

Bane NOR planlegger et nytt anlegg for togparkering (hensetting) i Drammensområdet. Det er ikke ennå bestemt hvor anlegget skal ligge, og flere arealer er til vurdering. I løpet av 2020 skal Drammen kommune behandle en kommunedelplan for prosjektet, og bestemme plassering av anlegget.

- Det er positivt at vi nå vet at omfanget av anlegget blir mindre, sier Lars Tangerås.
- Det betyr ikke at vi kommer til å gjøre endringer i det arbeidet som er gjort til nå. Planprogrammet som var ute til høring i fjor skal vi ikke gjøre endringer i, det vil først skje i forslaget til kommunedelplan som skal ut på høring i vår. De aktuelle arealene kommer til å være de samme, men alle vil få et mindre fotavtrykk.

Nye togparkeringsanlegg

Det er først og fremst to årsaker til at det skal bygges færre togparkeringsplasser enn opprinnelig tenkt i Drammen. Den ene er at det planlegges flere hensettingsanlegg andre steder, den andre er at Jernbanedirektoratet legger til grunn mer bruk av eksisterende spor på Sundland til parkering av persontog.

- Dette er i tråd med det Drammen kommune ønsker, og vi i Bane NOR ser også at dette kan fungere godt, sier Lars Tangerås.
- I tillegg er det selvsagt gledelig at det skal bygges flere nye anlegg for togparkering, både øst og vest for Drammen. Dette minsker trykket på Drammen, vi får mindre kjøring av tomme tog, og det styrker jernbanen i hele regionen.

Før Bane NOR kan begynne å detaljplanlegge byggingen av et mindre anlegg i Drammen, må formalitetene være på plass. Det betyr i praksis at det må på plass en revidert avtale mellom Bane NOR og Jernbanedirektoratet.