Plan for togparkering legges på høring

Formannskapet i Drammen kommune har vedtatt å legge kommunedelplan for ny hensetting (togparkering) i Drammen ut på offentlig høring. Det betyr at det blir mulig å komme med innspill til hvor den nye togparkeringen bør ligge.

STRIDENS KJERNE: Flertallet i formannskapet i Drammen kommune ønsker ikke å følge Bane NORs anbefaling om å legge togparkeringen på Sundland. Anlegget, som kan bygges i tilknytning til eksisterende jernbaneområde, vil legge beslag på areal regulert til byutvikling.

- Dette er en viktig milepæl, sier prosjektleder i Bane NOR, Fredrik Haga.
- Målet vårt er å bli enige om en plassering for den nye togparkeringen i Drammen, og da må vi også få innspill som kan belyse flere sider av prosjektet.

Bane NOR planlegger en ny permanent togparkering som skal erstatte plasser som forsvinner som følge av det store dobbeltsporprosjektet i Drammen. Parkeringsplasser for tog på Skamarken og ved Sundhaugen skal legges ned, og da må det bygges nye. Den nye togparkeringen skal etter planen stå ferdig i 2024, samtidig som det nye dobbeltsporet på Vestfoldbanen blir tatt i bruk.

- Dette er viktig for jernbanen, sier Haga.
- Hvis vi skal ha flere tog på skinnene, så trenger vi også flere parkeringsplasser. Dette er et viktig prosjekt for jernbanen, ikke bare i Drammen, men i hele regionen.

Ber om innspill

Bane NOR har utarbeidet et forslag til kommunedelplan som inneholder hele ni alternativer for plassering av togparkering. Disse alternativene fordeler seg på fem forskjellige geografiske områder. Du kan lese mer om disse alternativene i planforslaget, som du finner HER.

Det er Drammen kommune som kunngjør høring av kommunedelplan. Dette blir kunngjort i avisannonser, samt på kommunens og Bane NORs nettsider. I forbindelse med høringen skal det også gjennomføres infomøter og åpne kontordager.

- Jeg vil oppfordre folk i Drammen til å sette seg inn i prosjektet, sier prosjektlederen.
- Les dokumentene, og følge med på våre nettsider. Vi kommer til å legge ut saker som belyser forskjellige sider ved prosjektet. Og så er det bare å ta kontakt hvis det er noe som er uklart.

Flertallet sa nei til Sundland

- En togparkering vil påvirke det området den blir bygget i, og vi regner med at det blir debatt om plasseringen. Vi i Bane NOR ønsker å bidra til at den diskusjonen blir så god og faktabasert som mulig, sier Haga.

I debatten foran formannskapets vedtak om å legge kommunedelplanen på høring kom det tydelig frem at mange politikere ikke ønsker at togparkeringen skal legges på jernbaneområdet på Sundland. Dette er en omstridt plassering, siden togparkering delvis vil bli lagt i et område regulert til byutvikling.

- Formannskapet sier i vedtaket at Drammen kommune anbefaler å ikke legge togparkeringen på Sundland, og det er jo et klart politisk signal fra kommunen, sier Fredrik Haga.
- Men nå skal vi gjennomføre en høringsrunde, og sammen med kommunen skal vi gå gjennom de innspillene og merknadene som kommer inn, fra både lokale og regionale myndigheter, grunneiere, naboer og andre interessenter. Vi ser frem til en god prosess, og regner med at vi sammen skal klare å finne et alternativ som er til det beste for både jernbanen og Drammen kommune.