Infomøter om høring

Bane NOR har gjennomført infomøter om offentlig ettersyn av kommunedelplan for ny hensetting (togparkering) i Drammensområdet. Det gjennomføres også åpne kontordager. På denne siden finner du informasjonen som ble lagt frem på infomøtene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Infomøter og åpne kontordager

Bane NOR har gjennomført infomøter om høring av kommunedelplan for hensetting i Drammen 17. og 18. august 2020. Du finner presentasjonen som ble vist på disse møtene nederst på denne siden.

Vi inviterer også til kontordager. Det vil være mulig å delta enten ved fysisk oppmøte eller på Teams, men på grunn av koronasituasjonen vil deltakelse på kontordagene kreve påmelding, da vi må begrense antall personer som er til stede samtidig på info-senteret eller vite når noen ønsker en teams-samtale.

Vi inviterer til åpne kontordager:

  • Onsdag 19. august, kl. 14.00 - 19.00
  • Torsdag 20 august, kl. 14.00 - 19.00

Begge dagene holdes møtene i infosenteret til Utbygging Drammen-Kobbervikdalen (Tollbugata 4, inngang fra Schultz gate).

Vi ber om at tidspunkt for møte avtales på forhånd. Velg et foretrukket tidspunkt:

14.00, 14.20, 14.40, 15.15, 15.35, 15.55, 16.30, 16.50, 17.10, 17.45, 18.05, 18.25

For å bestille tidspunkt sendes mail til Marit.Killingrod.Bjorke@banenor.no innen 17. august og oppgi følgende opplysninger: Navn, adresse, telefon, ønsket dato og tidspunkt. Sett gjerne opp to alternative tidspunkter.

Om høringen

Bane NOR har utarbeidet en kommunedelplan med konsekvensutredning for prosjektet Hensetting Drammen. Planforslaget inneholder ni alternativer for plassering av togparkering. Disse alternativene fordeler seg på fem forskjellige geografiske områder. Du kan lese mer om disse alternativene i planforslaget, som du finner HER.

Målet med planen er å få vedtatt hvilket av alternativene som skal brukes til det nye anlegget. Planmyndighet er Drammen kommune, og du kan lese mer på kommunens hjemmeside.

Planlegger du å komme med et høringsinnspill? Les tips om hvordan det gjøres HER.

Høringsinnspill

Alle spørsmål, innspill og merknader til plansaken skal sendes til Drammen kommune:

Drammen kommune, arealplan
Postboks 7500
3008 Drammen
Eller per E-post til: kommunepost@drammen.kommune.no

Vennligst merk alle skriftlige spørsmål og merknader til planforslaget med «PLAN-20/01007 – kommunedelplan med konsekvensutredning for hensetting i Drammenområdet»

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 1. september 2020. Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.