Orienterte politikere om togparkering

Bane NOR har orientert formannskapene i Drammen kommune og Nedre Eiker kommune om planene for togparkering i Drammensområdet. En egen forstudierapport, som viser mulige plasseringer av anlegget, ble presentert.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR har begynt arbeidet med å få på plass en ny togparkering i Drammensområdet. Dette er nødvendig for å håndtere økt trafikk i regionen, og for å erstatte plasser for togparkering som faller bort i forbindelse med andre jernbaneprosjekt i Drammen. Prosjektet begynte høsten 2018 arbeidet med et såkalt forstudie med arealsøk, og dette ligger til grunn for behandlingen av et planprogram (en plan for planleggingen), som skal behandles politisk i de berørte kommunene, Drammen og Nedre Eiker.

Valg av arealer

Å velge det beste arealet for et anlegg for togparkering (eller hensettingsanlegg, som det heter på fagspråket) kan være svært krevende. Det skal tilfredsstille jernbanens behov, kunne etableres så raskt som mulig, være innenfor definerte økonomiske rammer, og ikke være i strid med viktige arealverdier, som for eksempel hensynet til naturmangfold og naturresurser, friluftsliv og kulturarv.

I arbeidet med ny togparkering i Drammensområdet har Bane NOR tatt utgangspunkt i utredningen Hensetting Østlandet, som utredet behovet for togparkering i hele østlandsområdet, og kom med flere forslag til passende arealer i Drammensregionen. Flere av disse alternativene er silt bort, og noen nye har kommet til, i samarbeid med kommuner og fylkeskommune.

I forstudiet er det definert åtte passende arealer på strekningen Drammen-Mjøndalen. Du kan lese mer om disse alternativene i rapporten, som ligger nederst på denne siden.

Politisk behandling og offentlig høring

Onsdag 13. februar besøkte Bane NOR Drammen kommune og Nedre Eiker kommune, for å orientere formannskapene der om forstudierapporten. Det er dette dokumentet som ligger til grunn for forslaget til planprogram, som skal behandles politisk i kommunene i midten av mars 2019. Deretter skal det ut på offentlig høring, og høringsperioden avsluttes etter planen i midten av mai. 

Grunneiere som kan bli berørt av de foreslåtte arealvalgene vil bli kontaktet innen kort tid, med informasjon om hva dette innebærer for dem. Planprogrammet skal også gjennom en offentlig høringsrunde, og Bane NOR oppfordrer alle som har relevant kunnskap eller meninger om å komme med innspill.

Det vil bli gjennomført infomøte og åpne kontordager i høringsperioden.