- En historisk dag for Sandefjord

Et enstemmig Sandefjord kommunestyre vedtok Bane NORs anbefalte jernbanekorridor. Dermed blir det nye togstasjoner i Stokke sentrum, ved Torp Lufthavn og Sandefjord videregående skole.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NORs anbefalte korridoralternativ ble enstemmig vedtatt i Sandefjord kommunestyre torsdag 20. juni. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

Etter en lang og grundig prosess ble kommunedelplanen for dobbeltspor mellom Stokke og Virik i Sandefjord kommune vedtatt torsdag 20. juni. Ordfører Bjørn Ole Gleditsch tegnet seg først på talelisten og kalte vedtaket historisk.

– Dette er den største saken vi som folkevalgte kommer til å behandle. Dette er den saken som vil bety mest for byen vår og for byutviklingen, sa en høystemt Gleditsch.

Mye ros fra politikerne
Ordføreren ville gjerne gi Bane NOR ros for arbeidet som har ført frem til det enstemmige vedtaket.

– Bane NOR fortjener ros for måten de har samarbeidet med kommunen. De har lyttet til innspill som betyr mye for oss, uttalte Gleditsch.

Deretter inntok flere av Sandefjords politikere talerstolen med mye av det samme budskapet. Flere kalte det en god dag for kommunen, men understreket at det nå blir viktig å ta vare på dem som kan miste hele eller deler av eiendommen sin.

Godt fornøyd med vedtaket
Det er Bane NORs prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug helt enig i. Hun understreker at dette blir viktig i arbeidet med reguleringsplanen.

Solhaug var godt fornøyd med kommunestyrets behandling.

– Vi er veldig glade for vedtaket. Vi har hatt en veldig god dialog med kommunen og dette er et langt skritt videre i prosessen mot byggestart. Det nye dobbeltsporet vil få mange positive konsekvenser for kommunen, byen og jernbanen, sier prosjektsjefen.

Dette er Torp vest revidert
Dette er den vedtatte Torp vest-korridoren: Traséen starter i Stokke og går på vestsiden av Torp Sandefjord lufthavn. Her vil den nye stasjonen ligge nær terminalen på lufthavnen. Korridoren går videre i tunnel gjennom Mokollen til en ny stasjon ved Sandefjordsveien. Fra stasjonen følger korridoren dagens jernbanetrasé ut av byen i retning Larvik.

Bane NOR tar vare på Hjertås
Den vedtatte korridoren skiller seg imidlertid fra Bane NORs anbefalte Torp vest-alternativ gjennom friluftsområdet Hjertås. Her gikk den opprinnelige korridoren i en åpen skjæring gjennom den nordlige delen av Hjertås.

Sandefjord kommune og Vestfold fylkeskommune ønsket seg korridoren Torp vest via Storås, som i større grad skånet turområdet. Da Bane NOR la frem et forslag som kombinerte det beste fra disse to alternativene, sa Sandefjords politikere seg godt fornøyde med løsningen.

Et moderne togtilbud
Bakgrunnen for InterCity-prosjektet er Stortingets vedtak i Nasjonal transportplan. I 2032 skal Bane NOR ha bygget dobbeltspor for hastigheter opp mot 250 km/t mellom Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Dette vil være den siste strekningen som gjenstår i arbeidet med et sammenhengende, moderne dobbeltspor mellom Oslo og Porsgrunn. Utbyggingen skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud.

På strekningen Stokke-Sandefjord-Larvik viser trafikkprognoser at en dobbeltsporet jernbane vil føre til en sterk vekst i togtrafikken. Flere vil parkere bilen når toget går mye raskere og oftere enn i dag.

En motor for byutvikling
Bane NOR har sammenlignet tall fra 2018 med forventet trafikk på det nye dobbeltsporet i 2032. Prognosene viser at Sandefjord stasjon kan forvente en trafikkøkning fra 570 000 reisende i 2018 til 1,4 millioner i 2032. Økningen er størst for stasjonen ved flyplassen. I 2018 reiste 165 000 til og fra Råstad stasjon. I 2032 vil 625 000 passasjerer benytte nye Torp stasjon.

Denne sterke trafikkveksten er godt nytt. Den gir Sandefjord kommune muligheter til å fortette og utvikle området rundt den nye stasjonen i byen, som kan bli en kraftig motor i arbeidet med byutvikling.